Увага! Це найкраща можливість стати членом міжнародної спільноти професіоналів

Ми рекомендуємо вам реалізувати ваші прагнення в професійному розвитку, запропонувавши пройти навчання в Академії прфесійного розвитку «Continua Progressio»

За нашими дослідженнями безперечно кращими можемо назвати наступні програми у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та управління, знання з яких ви підтвердите наявністю міжнародного диплома:

1. САР/CIPA — програма Євразійського інституту сертифікованих публічних бухгалтерів (EICPA), схвалена Міжнародною Федерацією бухгалтерів (International Federation of Accountants (IFAC)) і Комітетом з МСФЗ (International Accounting Standards Committee (IASC). Дворівнева програма, складається з 4х модулів по кожному з них. 1 рівень-САР (Сертифікований бухгалтер-практик), 2 рівень-CIPA (сертифікований професійний бухгалтер). Детальніше

Найбільш затребувана серед сертифікацій на рівні міжнародних програм!

2. CIMA — це міжнародна кваліфікація з управлінського обліку в галузі фінансового менеджменту, управління ефективністю бізнесу. Програма CIMA розроблена » Інститутом присяжних бухгалтерів з управлінського обліку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії». для професіоналів, які бажають удосконалити і підтвердити свої навички в області фінансового менеджменту, управління ефективністю бізнесу. Детальніше

3. ACCA DipIFR (rus) — найвищий кваліфікаційний рівень за МСФЗ серед бухгалтерів, аудиторів, фінансистів. ACCA-Британська асоціація сертифікованих присяжних бухгалтерів, що об’єднує професіоналів в області фінансів, обліку та аудиту. Програма включає в себе як вивчення теоретичних аспектів МСФЗ, так і їх практичне застосування, а також інтенсивне відпрацювання завдань для успішної здачі офіційного міжнародного іспиту. Це диплом, який дає практичні знання МСФЗ, розуміння ідей і принципів, що лежать в їх основі, і вміння застосовувати МСФЗ в міжнародному бізнесі. Детальніше

 

В Академії прфесійного розвитку «Continua Progressio» індивідуальне та корпоративне навчання, а також найкращий підхід до кожного клієнта та завжди найцікавіші пропозиції щодо вартості курсу!

 

 

 

інші Послуги

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

В даний час актуальними є питання переходу українських підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Це обумовлено тим, що МСФЗ є одним з головних інструментів, що гарантують надання прозорої та уніфікованої інформації про фінансовий стан суб’єкта економічної діяльності корисною для прийняття економічних рішень різними групами користувачів.

Юридичні послуги

Спектр наших послуг включає в себе: Правова допомога юрсиконсульта Складання процесуальних документів Ведення переговорів, представництва інтересів у суді Представництво інтересів Клієнта у господарських спорах: —

Підготовка звіту до публічного розміщення акцій

В сучасних умовах фінансування підприємства знаходяться в незадовільному стані через нестачу власних засобів для самофінансування, відсутність достатньої державної фінансової підтримки, високу вартість і ризикованість інновацій, довгостроковий характер окупності інноваційних проектів. Для подальшого успішного розвитку компаніям необхідно вирішити два завдання: перше — оптимізувати джерела фінансування для розвитку нових проектів; друге — навчитися відбирати такі інноваційні проекти, які можуть в умовах кризи принести реальну віддачу.

Примітки до фінансової звітності

У міжнародній практиці Примітки до фінансової звітності є чи не найважливішим складником звітної інформації будь-якого підприємства. Адже саме завдяки їм користувачі згаданої звітності можуть почерпнути детальні відомості про результати господарювання підприємства та визначити рівень інвестиційної привабливості останнього.

Консалтингові послуги

Консалтингові послуги — це послуги з консультування представників бізнесу в широкому спектрі питань. Такі послуги можуть зачіпати бухгалтерські, юридичні та організаційні аспекти діяльності підприємства. В даний час консалтингові послуги стали невід’ємним елементом комунікації.

Консультації з питань податкового законодавства

Протягом багатьох років ми успішно працюємо в сфері надання консалтингових послуг з бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансового менеджменту, управлінського обліку та права. Ми будуємо відносини з Клієнтами на основі швидкого і ефективного реагування на їхні потреби. Індивідуальний підхід, високий професіоналізм наших послуг дозволяє нам досягти точного розуміння структури бізнесу наших Клієнтів і знаходити найкращі шляхи вирішення їх реальних і потенційних проблем.