Трансфертне ціноутворення

Трансфертне ціноутворення (далі — ТЦУ) як податковий інститут з’явилося в Україні у вересні 2013 року на тлі посиленої уваги до транснаціональних корпорацій та міжнародної торгівлі.

Фундаментом для національного законодавства слугували Настанови ОЕСР, основні норми яких імплементовано в ст. 39 ПКУ. На відміну від багатьох інших вимог податкового законодавства, ТЦУ не має чіткого нормативного регулювання, саме тому застосування вимог щодо нього є яскраво вираженим суб’єктивним фактором. З урахуванням цього чинника наразі формування інституту ТЦУ в Україні можна порівняти з лабораторією, де відбувається процес шліфування, в результаті якого — як платники податків, так і контролюючі органи — мають надію отримати прозору та ефективну систему визначення звичайної ціни в операціях, визнаних контрольованими.

Методи ТЦУ, закріплені у ПКУ, для багатьох представників бізнесу є незрозумілим інструментом, при застосуванні якого сторони мають враховувати дуже багато чинників, наприклад: економічні, політичні умови, курсові стрибки, санкції, індивідуальні особливості бізнесу тощо. Зміна методу податківцями є одним із суб’єктивних факторів українського ТЦУ, які гальмують розвиток цього податкового інструменту в Україні, адже можуть бути плацдармом для зловживань або дорого коштуватимуть платникові податку через некомпетентність. Це стосується обох сторін — і бізнесу, і фіскального органу.

Загалом у ПКУ закріплено такі методи ТЦУ:

  • порівняльної неконтрольованої ціни
  • ціни перепродажу
  • «витрати плюс»
  • чистого прибутку
  • метод розподілення прибутку

 

Багато спірних питань виникає між платниками податків та контролюючими органами через джерела інформації для визначення ціни, відсутність детального обґрунтування використання платником податку для розрахунку рентабельності (діапазону цін) фінансових даних за кілька років та/або невикористання показників періоду здійснення контрольованої операції.

Ми пропонуємо:

  • консультації з питань трансфертного ціноутворення
  • складання документації і звітності з урахуванням усіх методів и рекомендацій законодавства
  • виявлення контрольованих операцій
  • взаємодія з державними органами

 

Заказати послугу та отримати консультацію фахівця:
☎ 044-285-41-41, 063-314-52-92, 068-841-02-09, 050-470-23-80

інші Послуги

Трансфертне ціноутворення

Трансфертне ціноутворення (далі — ТЦУ) як податковий інститут з’явилося в Україні у вересні 2013 року на тлі посиленої уваги до транснаціональних корпорацій та міжнародної торгівлі.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

В даний час актуальними є питання переходу українських підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Це обумовлено тим, що МСФЗ є одним з головних інструментів, що гарантують надання прозорої та уніфікованої інформації про фінансовий стан суб’єкта економічної діяльності корисною для прийняття економічних рішень різними групами користувачів.

Примітки до фінансової звітності

У міжнародній практиці Примітки до фінансової звітності є чи не найважливішим складником звітної інформації будь-якого підприємства. Адже саме завдяки їм користувачі згаданої звітності можуть почерпнути детальні відомості про результати господарювання підприємства та визначити рівень інвестиційної привабливості останнього.

Підготовка звіту до публічного розміщення акцій

В сучасних умовах фінансування підприємства знаходяться в незадовільному стані через нестачу власних засобів для самофінансування, відсутність достатньої державної фінансової підтримки, високу вартість і ризикованість інновацій, довгостроковий характер окупності інноваційних проектів. Для подальшого успішного розвитку компаніям необхідно вирішити два завдання: перше — оптимізувати джерела фінансування для розвитку нових проектів; друге — навчитися відбирати такі інноваційні проекти, які можуть в умовах кризи принести реальну віддачу.

Юридичні послуги

Спектр наших послуг включає в себе: Правова допомога юрсиконсульта Складання процесуальних документів Ведення переговорів, представництва інтересів у суді Представництво інтересів Клієнта у господарських спорах: —

Аудит

Для чого потрібен аудит, для чого потрібен аудит бухгалтеру, для чого потрібен аудит директору і власнику. Спектр наших послуг