Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

В даний час актуальними є питання переходу українських підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Це обумовлено тим, що МСФЗ є одним з головних інструментів, що гарантують надання прозорої та уніфікованої інформації про фінансовий стан суб'єкта економічної діяльності корисною для прийняття економічних рішень різними групами користувачів.

Вітчизняні компанії продовжують складати фінансову звітність відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Але поступово на додаток до національної звітності деякі з них починають готувати фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів, так як з введенням МСФЗ повинна підвищитися прозорість діяльності компаній, з’явитися можливість порівняння фінансових показників як однієї компанії за періодами, так і різних компаній між собою. В результаті зацікавлені сторони (інвестори, учасники, акціонери, контрагенти) з більшою впевненістю вкладатимуть свої гроші в компанію.

Поява в Україні холдингових компаній, концернів, інших груп, а також акціонерних товариств зі значною кількістю дочірніх підприємств викликала необхідність складання консолідованої фінансової звітності, яка перш за все визначається потребами її користувачів.

Інформація, що отримується при складанні консолідованої звітності за МСФЗ, також може бути використана для бюджетування, планування змін в складі групи, оцінки стратегічного розвитку всього бізнесу.

Таким чином, застосування МСФЗ для відображення фінансово-господарської діяльності українських підприємств дозволяє удосконалювати внутрішню систему управління підприємством за рахунок використання єдиної методики обліку з метою управління господарською діяльністю, а також підвищити конкурентоспроможність підприємства за рахунок підвищення надійності та прозорості інформації для зацікавлених користувачів.

Спектр наших послуг:

  • Аудит
  • Підготовка звітності, відповідно до МСФЗ
  • Консолідація фінансової звітності
  • Складання трансформаційних таблиць за даними обліку, ведення паралельного обліку (конверсія) і складання звітності на основі його даних
  • Консультування з підготовки розкриттів з прийняття окремих стандартів бухгалтерського обліку
  • Навчання персоналу клієнта, включаючи теорію і практику МСФЗ

 

Заказати послугу та отримати консультацію фахівця:
☎ 044-285-41-41, 063-314-52-92, 068-841-02-09, 050-470-23-80

інші Послуги

Підготовка звіту до публічного розміщення акцій

В сучасних умовах фінансування підприємства знаходяться в незадовільному стані через нестачу власних засобів для самофінансування, відсутність достатньої державної фінансової підтримки, високу вартість і ризикованість інновацій, довгостроковий характер окупності інноваційних проектів. Для подальшого успішного розвитку компаніям необхідно вирішити два завдання: перше — оптимізувати джерела фінансування для розвитку нових проектів; друге — навчитися відбирати такі інноваційні проекти, які можуть в умовах кризи принести реальну віддачу.

Консультації з питань податкового законодавства

Протягом багатьох років ми успішно працюємо в сфері надання консалтингових послуг з бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансового менеджменту, управлінського обліку та права. Ми будуємо відносини з Клієнтами на основі швидкого і ефективного реагування на їхні потреби. Індивідуальний підхід, високий професіоналізм наших послуг дозволяє нам досягти точного розуміння структури бізнесу наших Клієнтів і знаходити найкращі шляхи вирішення їх реальних і потенційних проблем.

Консалтингові послуги

Консалтингові послуги — це послуги з консультування представників бізнесу в широкому спектрі питань. Такі послуги можуть зачіпати бухгалтерські, юридичні та організаційні аспекти діяльності підприємства. В даний час консалтингові послуги стали невід’ємним елементом комунікації.

Бухгалтерський аутсорсинг

Навряд чи будь-яка інша сфера діяльності дає більш повне уявлення про справи компанії, ніж бухгалтерія. Обсяг замовлень, рівень доходу, фінансове становище — це тільки найочевидніші пункти. При веденні бухгалтерського обліку мова йде про конфіденційних даних, які безпосередньо нададуть відомості про актуальні внутрішніх і зовнішніх операціях компанії. Відповідно, бухгалтерія — це перш за все питання довіри. З одного боку, мова йде про довіру до компетенції, сумлінності та дотримання правових норм, з іншого боку — про лояльність і дотримання таємності відповідальними бухгалтерами. Вибираючи аутсорсинг, ви вибираєте компетентних фахівців, які зможуть грамотно і відповідально вести бухгалтерський облік в установленому порядку.

Аудит

Для чого потрібен аудит, для чого потрібен аудит бухгалтеру, для чого потрібен аудит директору і власнику. Спектр наших послуг

Юридичні послуги

Спектр наших послуг включає в себе: Правова допомога юрсиконсульта Складання процесуальних документів Ведення переговорів, представництва інтересів у суді Представництво інтересів Клієнта у господарських спорах: —