Підсумки тижня (огляд за 25 — 28 серпня 2021 р.)

Праця і заробітна плата

Мінекономіки наголошує на неправомірності застосування роботодавцем до працівника заходів примусу та/або дисциплінарного стягнення за відмову вакцинуватися від COVID-19.Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення (ст. 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).В ст. 21 КЗпП не допускається будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно, зокрема від стану здоров’я.Роботодавець може звільнити працівника, зокрема, у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП). Проте таке звільнення проводять лише на підставі фактичних даних, які підтверджують, що внаслідок стану здоров’я (стійкого зниження працездатності) працівник не може належно виконувати покладені на нього трудові обов’язки чи їх виконання протипоказано за станом здоров’я (п. 21 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9).Однак звільнення працівника з цієї підстави не є заходом дисциплінарного стягнення.Якщо говорити про порушення трудової дисципліни, то під ним розуміють невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків. Тож, відмова працівника від вакцинації не може вважатися порушенням трудової дисципліни.Тому не вбачається правових підстав у роботодавця примушувати працівників вакцинуватися від COVID-19 та/або притягати їх до дисциплінарної відповідальності за відмову вакцинуватися від цієї хвороби.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду (постанова від 19.08.2021 р. у справі № 804/3049/17) розглянув спір роботодавця та органу Держпраці щодо можливості виконувати роботи підвищеної небезпеки за ЦПД.Вкотре наголошено, що неприпустимо оформляти ЦПД на виконання небезпечних робіт з особами, які не мають відповідних знань, досвіду та, у визначених законом випадках, допуску (дозволу), а також робіт, які мають постійний характер виконання.До того ж, оскільки декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства подає та отримує дозвіл на виконання конкретних видів робіт саме роботодавець, то роботи підвищеної небезпеки, визначені таким дозволом, можуть виконуватись виключно працівниками такого роботодавця, а не особами, що надають послуги за ЦПД, за умови відсутності у них дозволів на виконання таких робіт.Разом із такими висновками, Верховний Суд також не взяв до уваги доводи позивача про те, що невід’ємна складова складу правопорушення, передбаченого ст. 265 КЗпП, -наявність виплати зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків.В абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП передбачено три самостійні порушення:– допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);– оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;– виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків.Спільним для вище перелічених правопорушень є санкція, яка передбачає штраф у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та ФОП які використовують найману працю та є ЄП 1 – 3 груп, застосовують попередження.

Податок на додану вартість

З метою уникнення зупинки реєстрації ПН/РК в ЄРПН податківці радять завчасно подавати Таблицю.Зокрема, слід поінформувати контролерів про такі аспекти діяльності платника:• види економічної діяльності відповідно до КВЕД ДК 009:2010;• коди товарів згідно з УКТЗЕД;• коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010.При цьому, Порядком № 1165 не визначено заповнення в Таблиці кодів товарів та послуг, що придбаваються (отримуються) платником податку в залежності від статусу постачальника.Отже, якщо товари/послуги придбаваються (отримуються) у особи, яка не зареєстрована платником ПДВ, їх коди також підлягають заповненню у Таблиці.Нагадаємо, Таблиця подається в електронному вигляді (код форми – J1312303) з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.Докладніше про це читайте в матеріалі » Таблиця даних для розблокування ПН/РК».Джерело: роз’яснення ДПС у Дніпропетровській області.

До податківців звернулись із запитом щодо ПДВ-наслідків списання нематеріального активу, що перестав приносити економічні вигоди.На думку податківців, при здійсненні операцій із списання нематеріальних активів у зв’язку з неможливістю отримання надалі економічних вигод від їх використання (для нематеріальних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання суми податку були включені до складу податкового кредиту) платник податку повинен врахувати норми пп. «г» п. 198.5 ПКУ та не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається їх списання, нарахувати податкові зобов’язання за основною ставкою виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну, оскільки такі нематеріальні активи не використовуються у господарській діяльності такого платника податку.База оподаткування при списанні таких нематеріальних активів визначається відповідно до п. 189.1 ПКУ виходячи з вартості їх придбання.Необхідність нарахування податкових зобов’язань за операціями з ліквідації нематеріальних активів відповідно до п. 189.9 ПКУ відсутня.Якщо товариство відповідно до п. 198.3 ПКУ включило до складу податкового кредиту податкові накладні, зареєстровані в ЄРПН постачальниками нематеріальних активів, та у відповідному звітному (податковому) періоді нарахувало податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ, то додаткового нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при списанні таких нематеріальних активів відповідно до пп. «г» п. 198.5 ПКУ не треба.Якщо нематеріальні активи, які списуються у зв’язку з неможливістю отримання надалі економічних вигод від їх використання, було придбано після 1 липня 2015 року без ПДВ, тобто податковий кредит за операціями з їх придбання не був сформований, то податкові зобов’язання згідно з пп. «г» п. 198.5 ПКУ не нараховуються.Джерело: роз’яснення Центрального МРУ ДПС по роботі з ВПП.

За відсутності податкової накладної платник податку може віднести до податкового кредиту суми ПДВ за придбаними товарами/послугами на підставі касових чеків, які відповідають вимогам пп. «б» п. 201.11 ПКУ. Зокрема, в них загальна сума отриманих товарів/послуг повинна не перевищувати 200 грн (без ПДВ) за день. Якщо сума придбаних товарів/послуг, вказана у касовому чеку, перевищує 200 гривень без урахування податку (з ПДВ – 240 грн), то платник ПДВ не має права віднести до складу податкового кредиту суму ПДВ на підставі такого касового чека.Враховуючи те, що платник податку у разі відсутності податкової накладної не має права віднести до складу податкового кредиту ні всю суму ПДВ, ні її частину, вказану у касовому чеку, в якому загальна сума отриманих товарів/послуг перевищує 200 грн без ПДВ (з ПДВ – 240 гривень), то, відповідно, такий чек у розділі II податкової декларації з ПДВ не відображають.При списанні таких товарів (у зв’язку з чим вони не можуть бути використані у господарській діяльності) податкові зобов’язання відповідно до п.198.5 ПКУ не нараховують.Джерело: ІПК ДПС від 13.07.2021 р. № 2740/ІПК/99-00-21-03-02-06.

Податківці розглянули питання щодо податкової накладної при заповненні якої не зазначено нуль, з якого починається ІПН покупця.Дані, зазначені у такій податковій накладній, мають відповідати первинним документам, складеним за операцією.Тож, якщо податкова накладна складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, то ІПН такого платника є актуальним. Наявність або відсутність у податковій накладній нулів, з яких починається ІПН платника податку, не заважає ідентифікувати здійснену операцію.Алгоритм контролю реєстрації ПН/РК не дає можливості реєстрації ПН, у яких ІПН платника ПДВ не внесено до реєстру платників ПДВ, а наявність чи відсутність в податковій накладній перед 10 – значним ІПН нулів не впливає на її реєстрацію в ЄРПН.Джерело: ІПК ДПС від 25.06.2021 р. № 2536/ІПК/04-36-18-03-15.

На думку податківців, – при здійсненні операцій із ТМЦ у зв’язку з псуванням – якщо під час їх придбання суми податку були включені до складу податкового кредиту платник податку повинен врахувати норми п. 198.5 ПКУ та не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається таке списання, нарахувати податкові зобов’язання за основною ставкою виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну, оскільки такі активи не використовуються у господарській діяльності такого платника податку.База оподаткування при списанні таких активів визначається відповідно до п. 189.1 ПКУ виходячи з вартості їх придбання.Необхідність нарахування податкових зобов’язань відсутня лише щодо активів, які списують відповідно до п. 189.9 ПКУ .Якщо ТМЦ, які списуються у зв’язку із зіпсуванням, було придбано після 1 липня 2015 року без ПДВ, тобто податковий кредит за операціями з їх придбання не був сформований, то податкові зобов’язання згідно з пп. «г» п. 198.5 ПКУ не нараховуються.Джерело: роз’яснення ДПС у Дніпропетровській області

Податок на прибуток

Мінфін видав три накази, якими затвердив Узагальнюючі податкові консультації (УПК) із:– питань оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів (Наказ № 480);– заповнення повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (Наказ № 479);– тимчасового зупинення перебігу строків надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів щодо подання документації з трансфертного ціноутворення (Наказ № 478).1. Платникам надано роз’яснення щодо застосування нових правил оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів, в розрізі наступних аспектів застосування ПКУ:– визначення об’єкта та бази оподаткування для податку на доходи нерезидента у контрольованих операціях;– розрахунок суми податку на доходи нерезидента з доходів, що прирівнюються до дивідендів («конструктивних дивідендів»);– порядок застосування конвенцій при виплаті дивідендів у контрольованій операції, пов’язаній з реалізацією товарів, робіт або послуг (надається покроковий алгоритм аналізу таких операцій);– порядок застосування конвенцій до процентів і роялті, що виплачуються у контрольованій операції та прирівнюються до дивідендів (також у формі покрокового алгоритму);– особливості застосування до платежів, прирівняних до дивідендів, вимог п. 103.2 ПКУ щодо підтвердження наявності у нерезидента статусу бенефіціарного власника доходу та щодо аналізу головної мети операції;– розрахунок податкових зобов’язань щодо процентів та роялті, які були виплачені нерезиденту та з яких податок на доходи нерезидента було утримано раніше, ніж встановлено невідповідність умов операції принципу «витягнутої руки»;– вимоги до здійснення податкового контролю за оподаткуванням доходів, прирівняних до дивідендів.2. Видано роз’яснення про окремі питання, пов’язані із складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (МГК).В міністерстві відповіли на такі питання:– за якими правилами визначати розмір сукупного консолідованого доходу МГК для цілей виконання вимог ПКУ щодо складання звітності з трансфертного ціноутворення відповідно до трирівневої моделі;– як складати Повідомлення у випадку суттєвих зміни у МГК, до якої входить платник податків, якщо такі зміни відбуваються протягом звітного періоду;– яким чином платнику податків підтверджувати достовірність інформації, зазначеної ним у Повідомленні.3. Насамкінець в одній із УПК вказано, що призупинення строків надання відповідей на запити ДПС на період дії карантину COVID-19 не розповсюджується на подання документації з трансфертного ціноутворення.

Єдиний податок

ФОП – платники ЄП першої і другої груп та платники ЄП третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення лише отриманих доходів.Перебувати на спрощеній системі платникам ЄП дозволено до моменту досягнення максимальних обсягів доходів.При перевищенні упродовж календарного року встановленого обсягу доходу платник ЄП виключається з реєстру та переводиться на загальну систему оподаткування з обов’язковим веденням обліку доходів та витрат.Такий платник податків зобов’язаний мати підтверджуючі документи щодо походження товару.Тому ДПС наголошує на необхідності отримувати у постачальників товарів документи, які підтверджують походження товарів та витрат пов’язаних з веденням господарської діяльності, навіть якщо ведення обліку таких товарів та витрат не передбачено ПКУ.

В ДПС роз’яснили порядок дій ФОПів, у випадку, якщо податкова декларація платника ЄП подана за минулий звітний період з позначкою «Звітна», а звітність з ЄСВ подають вперше за такий період (за формою Д5 не подавалась).Податківці відсилають до п. 50.1 ПКУ, за яким якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, які містяться у раніше поданій ним податковій декларації, то він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.Наразі діючою є форма податкової декларації платника ЄП – ФОП у редакції наказу Мінфіну від 09.12.2020 р. № 752.Невід’ємною частиною податкової декларації платника ЄП виступає Додаток 1, який подають та заповнюють ФОП – платників ЄП 1-3 груп, які є платниками ЄСВ.Тож, ФОП – платник ЄП, яка подавала податкову декларацію за минулий звітний період з позначкою «Звітна», а звітність з ЄСВ подає вперше за такий період, то в податковій декларації та Додатку 1 до неї зазначає тип «Уточнююча», заповнюючи в податковій декларації повторно всі показники зазначені у податковій декларації, яка уточняється, та розділ VII «Визначення зобов’язань із сплати єдиного внеску за даними податкового звітного (податкового) періоду» податкової декларації. При цьому показник рядка 14 податкової декларації переноситься у рядки 15 та 16.

Бухгалтерський облік

В Північному МРУ ДПС по роботі з великими платниками податків інформують, що під час судового розгляду доведена необхідність дисконтувати зобов’язання за кредитними договорами. Як результат – ухвалено судове рішення на користь ДПС на суму майже 74 млн грн.Суд вказав, що суму дисконту (різниця між майбутньою та теперішньою вартістю зобов’язання) включають до складу доходів підприємства в момент отримання позики і до витрат – в процесі амортизації такого дисконту упродовж строку користування позикою.Всі фінансові зобов’язання, що утримуються до погашення, в подальшому обліковують за амортизованою собівартістю, яку визначають як суму, за якою фінансове зобов’язання оцінюють при первісному визнанні з вирахуванням амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю при погашенні, визначеної за методом ефективного відсотка.Тому доводи платника, що короткострокові зобов’язання не дисконтують, відхилені судом.

Пенсійне і соціальне забезпечення

Із 4 червня до 31 серпня 2021 року діє перехідна модель формування та видачі е-лікарняних. Коли та які медичні заклади переходять на е-лікарняні замість паперових, можна переглянути за посиланням.Вже з 1 вересня 2021 року усі заклади охорони здоров’я повинні перейти на видачу електронних медичних висновків, на підставі яких на вебпорталі електронних послуг ПФУ з’являється сформований е-лікарняний.Фонд соцстраху пояснив, як діяти роботодавцю, якщо його працівнику відкрили е-лікарняний.Е-лікарняні з’являються автоматично одразу після створення медичного висновку, якщо пацієнт є застрахованою особою, тобто офіційно працевлаштований, є ФОП тощо. Також е-лікарняний автоматично відкривають для одного із застрахованих батьків, якщо медичний висновок сформовано для дитини, яка потребує догляду.Етапи проходження е-лікарняного у роботодавця:1. Після створення медичного висновку працівник повинен повідомити про це роботодавця зручним способом. Краще завчасно обговорити на підприємстві, як саме працівники будуть повідомляти про свою тимчасову непрацездатність.2. Сповіщення про відкритий е-лікарняний надійде роботодавцю в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ.3. Сформований е-лікарняний буде доступний для перегляду у день його створення. Він одразу матиме статус «Закритий», а після завершення терміну тимчасової непрацездатності працівника його статус зміниться на «Готовий до сплати». З цього моменту е-лікарняний виступає підставою для призначення матеріального забезпечення. Е-лікарняний треба розглянути і прийняти по ньому рішення упродовж 10 календарних днів з дня закінчення періоду тимчасової непрацездатності.4. Готовий до сплати е-лікарняний друкують або залишають в електронному вигляді (за рішенням роботодавця).Водночас кадрова служба визначає страховий стаж застрахованої особи (пільги) та кількість календарних днів непрацездатності, що підлягають оплаті за кошти роботодавця та Фонду соцстраху. Зазначену інформацію (за бажанням або визначенням роботодавця) формують у паперовому або електронному вигляді.5. Е-лікарняний, відомості щодо визначеного страхового стажу та кількості днів непрацездатності, що підлягають оплаті, передають до комісії (уповноваженого) із соцстрахування підприємства.6. Рішення про призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства передає до бухгалтерії підприємства.7. Бухгалтерія у свою чергу проводить розрахунок лікарняних на підставі е-лікарняного (за необхідності його паперової роздруківки) та рішення комісії (уповноваженого) із соцстрахування підприємства. Даний розрахунок складають в електронному або паперовому вигляді (за рішенням роботодавця).Бухгалтерія подає заяву-розрахунок за е-лікарняними в електронному виді за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення із застосування електронного підпису/печатки, або на паперових носіях.Якщо роботодавець має декілька листків непрацездатності різних видів, він має подати заяви-розрахунки окремо за паперовими і е-лікарняними.Подати заяву-розрахунок до Фонду соцстраху треба не пізніше 5 робочих днів з моменту прийняття рішення про призначення матеріального забезпечення комісією (уповноваженим).

Приватні підприємці

Для цілей оподаткування платники зобов’язані вести облік показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухобліку, фінзвітності, інших документів.Із 1 січня 2021 року ФОП – платники ЄП І і ІІ груп та платники ЄП ІІІ групи, які не є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.Для приватних підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, та самозайнятих осіб і надалі залишається обов’язок ведення обліку доходів і витрат за типовою формою ( п. 177.10 ПКУ).Облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді.За неведення обліку доходів і витрат в паперовому та/або електронному вигляді ФОП на загальній системі оподаткування притягується до адміністративної відповідальності – попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8 НМДГ ( ст. 164 прим. 1 КУАП).

Контроль і відповідальність

ДПС на запит платника податків вказала, що обов’язок щодо надання великими платниками податків під час проведення перевірки документів в електронній формі у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) виникає на підставі п. 85.2 ПКУ у разі отримання запиту контролюючого органу.Відповідно до вимог п. 85.2 ПКУ платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки.Нагадуємо, що з 27 серпня 2021 року набирає чинності наказ «Про внесення змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки» від 15.09.2020 р. № 561, яким передбачено порядок та формат надання документів великими платниками податків на запит контролюючого органу в електронній формі, що належать або пов’язані з предметом перевірки.Джерело: ІПК ДПС від 21.07.2021 р. № 2855/ІПК/99-00-07-08-01-06.

ДПС звернула увагу на відповідальність, яка застосовується до податкового агента за помилки при заповненні Розрахунку, а саме штраф на підприємство згідно п. 119.1 ПКУ в розмірі 1020 грн за подання недостовірних відомостей (за повторне протягом року діє подвійний розмір – 2040 грн);Таке покарання передбачено зокрема щодо помилок у реєстраційному номері облікової картки платника податків.Якщо ж страхувальником самостійно здійснюється виправлення у Розрахунку недостовірних відомостей по застрахованій особі – санкції податковими органами не застосовується.Також в ДПС нагадали – карантинне послаблення щодо штрафів продовжує діяти.

Інше

ДПС застерігає – у випадку перерахування коштів на єдиний рахунок без зазначення у розрахунковому документі одержувача/одержувачів платежу такі кошти будуть перераховані до бюджетів та фондів на підставі інформації, яка міститься в поданих податкових деклараціях (розрахунках)/звітах, за якими настав строк сплати податкових зобов’язань/зобов’язань, з урахуванням встановленої ПКУ черговості сплати.В реквізиті «Призначення платежу» розрахункового документу при сплаті коштів на єдиний рахунок, якщо не визначено одержувача/одержувачів коштів, заповнюють лише суму коштів, яку сплачують на єдиний рахунок, та податковий номер такого платника.При формуванні реєстру платежів з єдиного рахунку ДПС керується, зокрема, податковою інформацією, яка міститься в поданих платником податків розрахункових документах на зарахування коштів на єдиний рахунок, у т.ч. інформацією про одержувача/одержувачів платежу (п. 35 прим. 1.5 та 35 прим. 1.7 ПКУ).

Уведене Законом № 1539 одноразове (спеціальне) добровільне декларування передбачає декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали на дату їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні, та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.Таке декларування проводять з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року та передбачає воно сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.Подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації не є окремим спеціальним порядком офіційного визнання або підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на активи, щодо яких подають таку одноразову (спеціальну) добровільну декларацію.Наказом Мінфіну від 02.08.2021 р. № 439 затверджені форма одноразової (спеціальної) добровільної декларації та порядок її подання. Документ діє із 01.09.2021 року.Одноразову (спеціальну) добровільну декларацію треба подавати в електронній формі.Декларація включає в себе 13 розділів, в яких вказують наявні активи та майно, а також суму одноразового збору.

Медичний заклад звернувся до податківців із запитом щодо відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації у випадку надання додатково оплачуваних відпусток окремим працівникам підприємства у зв’язку із сімейними обставинами та похованням, а також проведення виплат матеріальної допомоги разового характеру у зв’язку з такими обставинами в межах виконання зобов’язань, встановлених колдоговором.ДПС констатує – матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, відноситься до складу інших виплат, що не належать до фонду оплати праці.При цьому підпунктом 1 п. 3 розділу I Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, визначено, що виплати, пов’язані з оплатою праці – це виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією № 5.Слід зазначити, що згідно з пп. 14.1.195 ПКУ працівником вважається фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону.Тобто у разі застосування понять, пов’язаних з оплатою праці, необхідна наявність трудових відносин між фізичною особою та підприємством.Отже, оплата підприємством у статусі неприбуткової організації додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колдоговору окремим працівникам, а також виплати матеріальної допомоги разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, та, зокрема, на поховання за колдоговором, не є підставою для виключення такого підприємства з Реєстру, якщо такі виплати здійснюються із дотриманням вимог законодавства про працю.Джерело: ІПК ДПС від 14.07.2021 р. № 2751/ІПК/99-00-21-02-02-06.

 

інші Послуги

Юридичні послуги

Спектр наших послуг включає в себе: Правова допомога юрсиконсульта Складання процесуальних документів Ведення переговорів, представництва інтересів у суді Представництво інтересів Клієнта у господарських спорах: —

Аудит

Для чого потрібен аудит, для чого потрібен аудит бухгалтеру, для чого потрібен аудит директору і власнику. Спектр наших послуг

Консалтингові послуги

Консалтингові послуги — це послуги з консультування представників бізнесу в широкому спектрі питань. Такі послуги можуть зачіпати бухгалтерські, юридичні та організаційні аспекти діяльності підприємства. В даний час консалтингові послуги стали невід’ємним елементом комунікації.

Підготовка звіту до публічного розміщення акцій

В сучасних умовах фінансування підприємства знаходяться в незадовільному стані через нестачу власних засобів для самофінансування, відсутність достатньої державної фінансової підтримки, високу вартість і ризикованість інновацій, довгостроковий характер окупності інноваційних проектів. Для подальшого успішного розвитку компаніям необхідно вирішити два завдання: перше — оптимізувати джерела фінансування для розвитку нових проектів; друге — навчитися відбирати такі інноваційні проекти, які можуть в умовах кризи принести реальну віддачу.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

В даний час актуальними є питання переходу українських підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Це обумовлено тим, що МСФЗ є одним з головних інструментів, що гарантують надання прозорої та уніфікованої інформації про фінансовий стан суб’єкта економічної діяльності корисною для прийняття економічних рішень різними групами користувачів.

Трансфертне ціноутворення

Трансфертне ціноутворення (далі — ТЦУ) як податковий інститут з’явилося в Україні у вересні 2013 року на тлі посиленої уваги до транснаціональних корпорацій та міжнародної торгівлі.