Підсумки тижня (огляд за 2 — 6 серпня 2021 р.)

Податок на додану вартість

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» від 01.07.2021 р. № 1600-ІХ відновлює ставку ПДВ у розмірі 20% при ввезенні на територію України та постачанні великої рогатої худоби, свиней та овець, молока, жита, вівса, насіння льону, олійних культур, цукрових буряків.Проте, уведена із 01.03.2021 року ставка ПДВ у розмірі 14%, залишається для операцій з постачання пшениці та жита (меслин), ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, свиріпи або ріпаку, соняшнику.Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але застосовується до податкових періодів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування цього Закону.Він опублікований 031.07.2021 року, тому чинний із 01.08.2021 року і застосовується із 01.08.2021 року.Передбачено й перехідні моменти.Для платників ПДВ, які здійснюють операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції (товарів) за кодами УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1002, 1004, 1204 00, 1207, 1212 91, у зв’язку з встановленням ставки ПДВ 20% на ці операції, встановлюють такі особливості:1) якщо перша подія при постачанні таких товарів відбулася до набрання чинності цим Законом, то перерахунок ставки ПДВ і суми ПДВ на дату настання другої події не здійснюють;2) коли після набрання чинності Законом відбувається повернення попередньої оплати (авансу) або поставлених вказаних товарів у зв’язку зі зменшенням кількості або вартості таких товарів, перша подія при постачанні яких відбулася до вказаної дати, коригують суму податкових зобов’язань з ПДВ, виходячи із ставки ПДВ 14%;3) якщо після набрання чинності Законом відбувається постачання таких товарів, або перерахування коштів у зв’язку із збільшенням кількості або вартості таких товарів, перша подія при постачанні яких відбулася до вказаної дати, коригування сум податкових зобов’язань з ПДВ здійснюється, виходячи із ставки ПДВ 20%.

 

Податок на доходи фізосіб

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% (п. 173.1 ПКУ). Винятком є дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, – такий дохід не підлягає оподаткуванню.Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року другого об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою 18%.Оскільки ЦКУ не встановлює такого суб’єкта права приватної власності як фізична особа – підприємець, то дохід, отриманий ФОП від продажу власного рухомого майна, підлягає оподаткуванню за нормами, визначеними ст. 173 ПКУ, кажуть податківці.

 

Єдиний податок

В ДПС відповіли ФОП – платникам ЄП, чи треба у разі ліквідації після 01.04.2021 року подавати додаток 1 податкової декларації із сумами ЄСВ за оновленою формою, затвердженою Наказом № 752.Останній період, за який необхідно обчислити та сплатити ЄСВ, – це період з дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому зареєстровано припинення підприємницької діяльності включно (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464).У разі держреєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП – платники ЄП у розділі 5 «Тип форми» додатка 1 податкової декларації проставляють позначку «після припинення», а у розділі 6 – дату держреєстрації припинення діяльності.Починаючи з 1 квітня 2021 року податкова декларація платника ЄП подається за формою, затвердженою Наказом № 752, за податкові звітні періоди 2021 року.Тож, у випадку держреєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП – платника ЄП, який є платником ЄСВ, після 01.04.2021 року, вона подає додаток 1 до податкової декларації упродовж протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу або до закінчення такого звітного періоду, на який припадає дата припинення підприємницької діяльності. Також упродовж 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації, треба сплатити ЄСВ.

 

Банківська діяльність

Починаючи із 01.08.2021 року чинним є Закон України «Про платіжні послуги» від 30.06.2021 р. № 1591-IX. Однак більшість його норм вводять в дію лише через 12 місяців, починаючи із цієї дати.Цим Законом буде уведено в дію новий порядок виконання платіжних операцій.Під платіжною операцією розуміють будь-яке внесення, переказ або зняття коштів незалежно від правовідносин між платником і отримувачем, які є підставою для цього.Натомість, платіжна інструкція – це розпорядження ініціатора надавачу платіжних послуг щодо виконання платіжної операції.Форму та порядок надання платіжної інструкції визначатимуть в договорі між користувачем та надавачем платіжних послуг, якщо інше не передбачено законодавством.Надавач платіжних послуг зобов’язаний буде прийняти до виконання надану ініціатором платіжну інструкцію, за умови що платіжна інструкція оформлена належним чином та немає законних підстав для відмови в її прийнятті.Платіжна інструкція повинна містити інформацію, що дає змогу надавачу платіжних послуг ідентифікувати особу платника та отримувача за платіжною операцією, рахунки платника та отримувача, надавачів платіжних послуг платника та отримувача, суму платіжної операції та іншу інформацію (реквізити), необхідну для належного виконання платіжної операції.Надавач платіжних послуг платника у разі ініціювання дебетового, кредитового переказу та/або примусового списання (стягнення) зобов’язаний перевірити в платіжній інструкції відповідність зазначених у ній номера рахунку платника або унікального ідентифікатора та коду платника (коду юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) згідно з ЄДР або податкового номера або серії (за наявності) та номера і прийняти до виконання платіжну інструкцію лише в разі їх збігу.По суті платіжні інструкції замінять розрахункові документи, які подавалися на переказ коштів.

 

 

Готівкові розрахунки

Ми вже розповідали, що з 1 серпня 2021 року вступають у дію нові вимоги до форми та змісту розрахункових документів, які формують РРО/ПРРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.У той же час для недопущення зловживань та спекуляцій на цій темі пресслужба Державної податкової служби України уточнює:1. Зміни до форми та змісту розрахункових документів (чеків РРО/ПРРО) з 01.08.2021 року стосуються обов’язкової наявності в них QR-коду (за наявності).2. QR-код є обов’язковим для ПРРО та РРО, що внесені до Державного реєстру після 01.08.2020 р., та для РРО, які можуть бути доопрацьовані їх виробниками.3. У разі неможливості доопрацювання належним чином зареєстрованих РРО, які вже перебувають в експлуатації, вони можуть використовуватись суб’єктами господарювання до завершення строку, визначеного нормативно-правовими документами щодо ведення Державного реєстру, з обов’язковим переведенням таких РРО до другої частини Державного реєстру як таких, що не дозволені до первинної реєстрації. Зазначений виняток не стосується програмних РРО.Наведене уточнення використане для уникнення правової колізії щодо можливості подальшого використання РРО, з числа тих, що визначені абзацом 3 статті 12 Закону про РРО. Так, не підлягають виключенню з Державного реєстру моделі РРО, що раніше пройшли первинну реєстрацію та використовуються суб’єктом господарювання, до закінчення строку їх служби (строку, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність таких реєстраторів, у тому числі комплектувальних виробів та їх складових частин, збереження інформації у фіскальній пам’яті, за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів). Строк між первинною реєстрацією РРО та датою їх виключення з Державного реєстру не може становити менше семи років. У разі зміни законодавчих вимог до використання РРО виробник (постачальник) зобов’язаний, за наявності технічних можливостей, здійснити доопрацювання реєстратора розрахункових операцій.Також з 1 серпня 2020 року РРО, версії програмного забезпечення яких не дозволяють виконувати оновлені вимоги щодо форми та змісту розрахункових документів, які вступили в силу та стали обов’язковими до виконання з 1 серпня 2021 року, не допускаються до включення до Державного реєстру.

Законодавчо не передбачає обмежень на використання поряд з апаратним РРО також й програмного РРО – звертають увагу в ГУ ДПС у Миколаївській області.Суб’єкт господарювання може самостійно обрати вид РРО (програмний та/або апаратний) залежно від своїх потреб.Якщо ж суб’єкт господарювання приймає рішення використовувати програмний РРО замість апаратного РРО, то реєстрацію апаратного РРО треба скасувати.

Пресслужба Державної податкової служби України нагадує, що з 1 серпня 2021 року набрали чинності нові вимоги до форми та змісту розрахункових документів, які формують реєстратори розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.Зміни до форми та змісту розрахункових документів (чеків РРО/ПРРО) стосуються обов’язкової наявності в них: – відображення найменування суб’єкта господарювання;– зазначення валюти операції;– найменування платіжної системи;– QR-коду (за наявності).ДПС наголошує, що QR-код це не обов’язковий реквізит у чеку, але має містити у собі обов’язкову інформацію за наявності в чеку та покликаний спростити процедуру надсилання на абонентський номер та/або адресу електронної пошти споживача фіскального чеку продавцем.У разі наявності QR-коду у фіскальному чеку сам QR-код має містити в собі таку обов’язкову інформацію: – код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку;– дату та час здійснення розрахункових операцій;– фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека в межах зміни;– суму розрахункової операції;– фіскальний номер РРО/ПРРО, на якому він сформований.

 

 

Пенсійне і соціальне забезпечення

Мінсоцполітики винесло на обговорення проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637». Йдеться про коригування Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.Нагадаємо, що 10 червня цього року Законом № 1217 було запроваджено ведення трудових книжок в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (ДРЗСС). А у ч. 4 ст. 20 Закону про ЄСВ передбачено, що на кожну застраховану особу заводиться персональна електронна облікова картка, до якої включаються такі відомості, зокрема, як частина картки, що відображає трудову діяльність особи, у тому числі за період до 1 січня 2004 року (електронна трудова книжка). Відомості стосовно періодів роботи та інших періодів, які зараховувалися до стажу роботи, та займаних особою посад за період до набрання чинності Законом № 1217 вносяться до даних реєстру застрахованих осіб ДРЗСС на підставі трудової книжки особи, а за відсутності її або відповідних записів у ній – на підставі документів, передбачених вище згаданим Порядком.Ось тому Мінсоцполітики і пропонує оновити Порядок наступними нормами:– основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження системи персоніфікованого обліку, є трудова книжка;– документи, визначені Порядком, є підставою для внесення даних до частини персональної електронної облікової картки застрахованої особи реєстру застрахованих осіб ДРЗСС (електронна трудова книжка), що відображає трудову діяльність особи, у тому числі за період до 1 січня 2004 року;– документами, які підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження або паспорт (чинна норма дозволяє підтверджувати ще й довідкою житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання/реєстрації).

 

Приватні підприємці

Головне управління ДПС у Львівській області розповіло, що відповідно до ст. 42 ГКУ підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.Згідно із ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.Перелік видів діяльності, які не має право здійснювати фізособа – підприємець на загальній системі оподаткування визначений у ст. 4 Закону «Про підприємництво».Додамо, що ст. 4 Закону «Про підприємництво» містить наступні обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.По-перше, діяльність, пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».По-друге, діяльність, пов’язана з охороною окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому КМУ порядку, а також діяльність, пов’язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій – також і повними товариствами.По-третє, діяльність, пов’язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих або з додаванням (змішуванням) біоетанолу та/або біокомпонентів на його основі до вуглеводневої основи (бензинів, фракцій, компонентів тощо), здійснюється підприємствами, перелік яких визначається КМУ.По-четверте, діяльність, пов’язана з виробництвом біоетанолу, здійснюється суб’єктами господарювання за наявності відповідної ліцензії.

Власні кошти ФОПа, які внесені на розрахунковий розрахунок, не включають до складу доходів та не відображають у Книзі обліку доходів та витрат – наголосили в ГУ ДПС у Закарпатській області.Для ФОП на загальній системі до складу оподатковуваного доходу зараховують виручку, яка надійшла ФОП як в грошовій, так і в натуральній формі від провадження господарської діяльності у вигляді:– безготівкових грошових коштів, які надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (в т.ч. відсотки банку);– виручки в натуральній (негрошовій формі);– суми штрафів і пені, отримані від інших суб’єктів підприємництва за ЦПД за порушення умов договорів та інші доходи, які пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладає суб’єкт ЗЕД або його представник у простій письмовій або в електронній формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом (ч. 2 ст. 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ).При експорті послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) можна укладати шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги.Якщо звернутись до ч. 3 ст. 31 Закону України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. № 2709-IV, то зовнішньоекономічний договір, якщо хоча б однією стороною є громадянин України або юридична особа України, укладають у формі, передбаченій законом, незалежно від місця його укладення, якщо інше не встановлено міжнародним договором України.Тож, законодавством України не встановлює обов’язок укладати зовнішньоекономічний договір в письмовій формі при наданні суб?єктом господарювання – резидентом послуг нерезидентам через мережу Інтернет.Джерело: повідомлення ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

 

Контроль і відповідальність

Держпродспоживслужба разом із Уповноваженим із захисту державної мови спільно контролюватимуть виконання положень Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Меморандум про це підписали Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька та Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.»Ми повинні стежити за дотриманням законодавства з питань захисту прав споживачів в частині їх обслуговування, маркування продукції тощо, і відповідно реагувати на випадки порушень. Радію, що в цьому нам допомагатиме Уповноважений із захисту державної мови», – зазначила Владислава Магалецька.Сторони домовилися про співпрацю, яка передбачає:• запобігання порушенню гарантованих громадянам України Конституцією та законами України прав і свобод, зокрема в частині отримання інформації та послуг державною мовою, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою;• проведення спільних заходів щодо застосування державної мови;• моніторинг реалізації державної політики у сфері забезпечення прав громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

У податковому відомстві розглянули запит щодо відповідальність за ненадання пояснень та документального підтвердження платниками податків на письмовий запит.Серед іншого, контролери нагадали про те, що платники податків зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.У разі проведення зустрічної звірки подавати інформацію слід протягом 10 робочих днів.Документальне підтвердження цієї інформації на вимогу контролюючого органу може бути надано в електронному або паперовому вигляді на вибір платника податків.У разі якщо запит складено з порушенням вимог ст. 73 ПКУ, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.У ПКУ не встановлена відповідальність за ненадання відповідних пояснень та документального підтвердження за письмовим запитом контролюючого органу (крім документації з трансфертного ціноутворення).Водночас, ненадання платниками податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит у визначені строки є підставою для проведення документальної позапланової перевірки.

 

Інше

Пресслужба Державної податкової служби України оприлюднила інформаційний лист № 22 «Щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фіз. особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету».У рамках проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії у листі детально роз?яснено особливості Закону № 1539. Так, ви дізнаєтеся:• що таке одноразове (спеціальне) добровільне декларування,• які терміни проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування,• які активи підлягають одноразовому (спеціальному) декларуванню,• хто може скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням,• хто не може бути декларантом,• які відомості зазначаються в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації тощо.Ознайомитися з інформаційним листом можна тут.

04.08.2021 року Уряд схвалив експериментальний проект, який дозволить отримати дозвільні документи для ведення підприємницької діяльності в одному «вікні» через Портал Дія.Таким чином, КМУ затвердив порядок надання комплексної електронної послуги «е-Підприємець».»Завдяки цьому на Порталі Дія можна буде пройти державну реєстрацію бізнесу (реєстрація ФОП, ТОВ), зареєструватися у податковій (стати платником єдиного податку чи платником ПДВ), або отримати різного роду ліцензії. Наприклад, на роздрібну або оптову торгівлю товарами», – зазначив очільник Уряду.Експериментальний проект будуть реалізовувати упродовж 2 років.Комплексну електронну послугу «е-Підприємець» складатимуть такі послуги:– державна реєстрація ФОП;– державна реєстрація ТОВ на підставі модельного статусу;– реєстрація платником ЄП;– реєстрація платником ПДВ;– видача ліцензії на торгівлю алкоголем, тютюновими виробами, пальним тощо;– реєстрація РРО та ПРРО;– повідомлення про прийняття на роботу працівника;– реєстрація декларації відповідності МТБ вимогам пожежної безпеки;– державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;– реєстрація декларації відповідності МТБ вимогам законодавства з питань охорони праці;– відкриття банківського рахунку тощо.

В ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадують про право платника податків представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника (пп. 17.1.2 ПКУ).Від імені юридичної особи довіреність видає її орган або інша особа, уповноважена на це установчими документами, яку скріплюють печаткою цієї юридичної особи (ст. 246 ЦКУ).Тож уповноважена особа юридичної особи за тимчасової відсутності керівника може підписати заяву за ф. № 1-ОПП на підставі довіреності при умові, що вона видана органом юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплена печаткою такої юридичної особи.При відсутності керівника з об’єктивних причин заяву за ф. № 1-ОПП може підписати інша особа, яка уповноважена установчими та/або організаційно-розпорядчими документами виконувати обов’язки керівника на час його відсутності. Для цього повноваження особи, яка підписала заяву за ф. № 1-ОПП, повинні підтверджувати відповідні документи (установчі документи, накази чи розпорядженнями), які подають разом з заявою за ф. №1-ОПП до контролюючого органу.

 

інші Послуги

Трансфертне ціноутворення

Трансфертне ціноутворення (далі — ТЦУ) як податковий інститут з’явилося в Україні у вересні 2013 року на тлі посиленої уваги до транснаціональних корпорацій та міжнародної торгівлі.

Консалтингові послуги

Консалтингові послуги — це послуги з консультування представників бізнесу в широкому спектрі питань. Такі послуги можуть зачіпати бухгалтерські, юридичні та організаційні аспекти діяльності підприємства. В даний час консалтингові послуги стали невід’ємним елементом комунікації.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

В даний час актуальними є питання переходу українських підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Це обумовлено тим, що МСФЗ є одним з головних інструментів, що гарантують надання прозорої та уніфікованої інформації про фінансовий стан суб’єкта економічної діяльності корисною для прийняття економічних рішень різними групами користувачів.

Підготовка звіту до публічного розміщення акцій

В сучасних умовах фінансування підприємства знаходяться в незадовільному стані через нестачу власних засобів для самофінансування, відсутність достатньої державної фінансової підтримки, високу вартість і ризикованість інновацій, довгостроковий характер окупності інноваційних проектів. Для подальшого успішного розвитку компаніям необхідно вирішити два завдання: перше — оптимізувати джерела фінансування для розвитку нових проектів; друге — навчитися відбирати такі інноваційні проекти, які можуть в умовах кризи принести реальну віддачу.

Юридичні послуги

Спектр наших послуг включає в себе: Правова допомога юрсиконсульта Складання процесуальних документів Ведення переговорів, представництва інтересів у суді Представництво інтересів Клієнта у господарських спорах: —

Консультації з питань податкового законодавства

Протягом багатьох років ми успішно працюємо в сфері надання консалтингових послуг з бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансового менеджменту, управлінського обліку та права. Ми будуємо відносини з Клієнтами на основі швидкого і ефективного реагування на їхні потреби. Індивідуальний підхід, високий професіоналізм наших послуг дозволяє нам досягти точного розуміння структури бізнесу наших Клієнтів і знаходити найкращі шляхи вирішення їх реальних і потенційних проблем.