Консультації з питань податкового законодавства

Протягом багатьох років ми успішно працюємо в сфері надання консалтингових послуг з бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансового менеджменту, управлінського обліку та права. Ми будуємо відносини з Клієнтами на основі швидкого і ефективного реагування на їхні потреби. Індивідуальний підхід, високий професіоналізм наших послуг дозволяє нам досягти точного розуміння структури бізнесу наших Клієнтів і знаходити найкращі шляхи вирішення їх реальних і потенційних проблем.

Відстоюючи інтереси наших Клієнтів, ми активно беремо участь у професійній та освітньої діяльності на міжнародному та національному рівні.
Гарантом таких відносин став Клуб Бухгалтерів «Фінанси і податки». На засіданнях клубу кваліфіковані фахівці допоможуть знайти можливості вирішення проблем, ознайомлять з новими законодавчими актами, навчать застосовувати їх на практиці, дадуть професійні консультації на всі виниклі питання.

Засідання клубу проводяться у вигляді семінарів, що дозволяє чітко відстежити останні зміни в законодавстві та уникнути можливих помилок.
Ми надаємо як усні, так і письмові консультації — по телефону, електронною поштою, факсом або поштою. На ваше замовлення здійснюємо пошук і пересилку в електронному вигляді необхідних законодавчих та нормативних документів;

Відповіді на питання будуть підготовлені відповідно до законодавства України фахівцями високого класу: досвідченими бухгалтерами, аудиторами, працівниками податкової служби, юристами.

Ми пропонуємо Вам стати членом клубу, що в свою чергу дає Вам право:

  • безкоштовно відвідувати семінари, що проводяться Клубом і отримувати методичний матеріал по темі семінарів;
  • безкоштовно отримувати компетентні консультації з будь-яких питань податкового та бухгалтерського обліку в зручний для Вас час і в зручному для Вас місці;
  • отримувати нові нормативні документи необхідні для роботи;
  • отримати знижку при укладанні договору на аудиторську перевірку до 10%;
  • отримати знижку на аудиторський супровід до 10%;
  • отримати знижку на навчання за програмою професійної міжнародної підготовки і сертифікації бухгалтерів не менше 5%;
  • брати участь в бесідах за «круглим столом».

А також отримати своєчасну, компетентну захист при перевірках підприємства податковими органами з дотриманням норм конфіденційності.

 

Заказати послугу та отримати консультацію фахівця:
☎ 044-285-41-41, 063-314-52-92, 068-841-02-09, 050-470-23-80

інші Послуги

Примітки до фінансової звітності

У міжнародній практиці Примітки до фінансової звітності є чи не найважливішим складником звітної інформації будь-якого підприємства. Адже саме завдяки їм користувачі згаданої звітності можуть почерпнути детальні відомості про результати господарювання підприємства та визначити рівень інвестиційної привабливості останнього.

Трансфертне ціноутворення

Трансфертне ціноутворення (далі — ТЦУ) як податковий інститут з’явилося в Україні у вересні 2013 року на тлі посиленої уваги до транснаціональних корпорацій та міжнародної торгівлі.

Консультації з питань податкового законодавства

Протягом багатьох років ми успішно працюємо в сфері надання консалтингових послуг з бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансового менеджменту, управлінського обліку та права. Ми будуємо відносини з Клієнтами на основі швидкого і ефективного реагування на їхні потреби. Індивідуальний підхід, високий професіоналізм наших послуг дозволяє нам досягти точного розуміння структури бізнесу наших Клієнтів і знаходити найкращі шляхи вирішення їх реальних і потенційних проблем.

Підготовка звіту до публічного розміщення акцій

В сучасних умовах фінансування підприємства знаходяться в незадовільному стані через нестачу власних засобів для самофінансування, відсутність достатньої державної фінансової підтримки, високу вартість і ризикованість інновацій, довгостроковий характер окупності інноваційних проектів. Для подальшого успішного розвитку компаніям необхідно вирішити два завдання: перше — оптимізувати джерела фінансування для розвитку нових проектів; друге — навчитися відбирати такі інноваційні проекти, які можуть в умовах кризи принести реальну віддачу.

Юридичні послуги

Спектр наших послуг включає в себе: Правова допомога юрсиконсульта Складання процесуальних документів Ведення переговорів, представництва інтересів у суді Представництво інтересів Клієнта у господарських спорах: —

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

В даний час актуальними є питання переходу українських підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Це обумовлено тим, що МСФЗ є одним з головних інструментів, що гарантують надання прозорої та уніфікованої інформації про фінансовий стан суб’єкта економічної діяльності корисною для прийняття економічних рішень різними групами користувачів.