Бухгалтерський аутсорсинг

Бухгалтерський аутсорсинг
Навряд чи будь-яка інша сфера діяльності дає більш повне уявлення про справи компанії, ніж бухгалтерія. Обсяг замовлень, рівень доходу, фінансове становище - це тільки найочевидніші пункти. При веденні бухгалтерського обліку мова йде про конфіденційних даних, які безпосередньо нададуть відомості про актуальні внутрішніх і зовнішніх операціях компанії. Відповідно, бухгалтерія - це перш за все питання довіри. З одного боку, мова йде про довіру до компетенції, сумлінності та дотримання правових норм, з іншого боку - про лояльність і дотримання таємності відповідальними бухгалтерами. Вибираючи аутсорсинг, ви вибираєте компетентних фахівців, які зможуть грамотно і відповідально вести бухгалтерський облік в установленому порядку.

Переваги бухгалтерського аутсорсингу:

 • Скорочення витрат на персонал та оренду офісу
 • Скорочення витрат на апаратне і програмне забезпечення
 • Безперервна робота професіоналів
 • Ви уникаєте ризиків, пов’язаних з несподіваними ситуаціями

Ми будемо раді підтримати вас на високому професійному рівні!

Спектр наших послуг включає в себе:

 • Складання та ведення всієї бухгалтерії по П(С)БО і МСФЗ
 • Бухгалтерський облік первинної документації
 • Підготовка та подача податкових декларацій, а також подача інших необхідних звітів, з урахуванням ваших особливостей
 • Створення бухгалтерського і податкового реєстрів, підготовка і подача квартальної та річної фінансової звітності
 • Ведення всієї бухгалтерії по заробітній платі та кадрових питань, а також управління персоналом, включаючи підготовку і подачу всіх необхідних звітів до відповідних органів
 • Складання внутрішніх розпоряджень про прийом на роботу, відшкодування готівки витрат, інших виплатах, преміях, відпускних, відрядних (крім звітів про відрядження, це завжди входить в обов’язки співробітників, що здійснюють відрядження), звільнення і т.д.
 • Ведення рахунків онлайн: складання банківських переказів для сплати податків і виплати заробітної плати, а також для всіх інших банківських розрахунків, міжнародних валютних операцій та інших банківських документів

Крім того, ви маєте можливість отримувати консультації з актуальних питань податкового законодавства України. Ми надаємо як усні, так і письмові консультації. Замовляючи консультацію, ви отримуєте своєчасний та компетентний захист при перевірках підприємства податковими органами з дотриманням норм конфіденційності. Відповіді на питання формуються відповідно до законодавства України фахівцями високого класу: досвідченими бухгалтерами, аудиторами, працівниками податкової служби, юристами.

Заказати послугу та отримати консультацію фахівця:
☎ 044-285-41-41, 063-314-52-92, 068-841-02-09, 050-470-23-80

інші Послуги

Аудит

Для чого потрібен аудит, для чого потрібен аудит бухгалтеру, для чого потрібен аудит директору і власнику. Спектр наших послуг

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

В даний час актуальними є питання переходу українських підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Це обумовлено тим, що МСФЗ є одним з головних інструментів, що гарантують надання прозорої та уніфікованої інформації про фінансовий стан суб’єкта економічної діяльності корисною для прийняття економічних рішень різними групами користувачів.

Підготовка звіту до публічного розміщення акцій

В сучасних умовах фінансування підприємства знаходяться в незадовільному стані через нестачу власних засобів для самофінансування, відсутність достатньої державної фінансової підтримки, високу вартість і ризикованість інновацій, довгостроковий характер окупності інноваційних проектів. Для подальшого успішного розвитку компаніям необхідно вирішити два завдання: перше — оптимізувати джерела фінансування для розвитку нових проектів; друге — навчитися відбирати такі інноваційні проекти, які можуть в умовах кризи принести реальну віддачу.

Консультації з питань податкового законодавства

Протягом багатьох років ми успішно працюємо в сфері надання консалтингових послуг з бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансового менеджменту, управлінського обліку та права. Ми будуємо відносини з Клієнтами на основі швидкого і ефективного реагування на їхні потреби. Індивідуальний підхід, високий професіоналізм наших послуг дозволяє нам досягти точного розуміння структури бізнесу наших Клієнтів і знаходити найкращі шляхи вирішення їх реальних і потенційних проблем.

Трансфертне ціноутворення

Трансфертне ціноутворення (далі — ТЦУ) як податковий інститут з’явилося в Україні у вересні 2013 року на тлі посиленої уваги до транснаціональних корпорацій та міжнародної торгівлі.

Консалтингові послуги

Консалтингові послуги — це послуги з консультування представників бізнесу в широкому спектрі питань. Такі послуги можуть зачіпати бухгалтерські, юридичні та організаційні аспекти діяльності підприємства. В даний час консалтингові послуги стали невід’ємним елементом комунікації.