Аудит

Midsection of young businesswoman scrutinizing bills with magnifying glass at office desk
Для чого потрібен аудит, для чого потрібен аудит бухгалтеру, для чого потрібен аудит директору і власнику. Спектр наших послуг

Для чого потрібен аудит

Аудит на підприємстві на сьогоднішній день є необхідним інструментом контролю над фінансовою та господарською діяльністю, а також допомагає оцінити ефективність співробітників компанії. Аудиторська перевірка може ставити перед собою ряд абсолютно різних завдань. Це може бути аудит бухгалтерської звітності, оцінка ефективності персоналу, аудит матеріальних цінностей, повний аудит фінансової та господарської діяльності організації та інші. Найбільш якісну перевірку проведе незалежна аудиторська компанія, що спеціалізується на аудиті та має всі необхідні документи на надання аудиторських послуг. Аудит допомагає виявити і усунути слабкі місця в податковій захисту, обліку матеріальних і фінансових потоків, кадрової системі. Хтось використовує аудит для демонстрації партнерам економічної спроможності, чистоти і прозорості ведення бухгалтерської звітності своєї компанії. Щоб перевірка була максимально ефективною, необхідно, щоб всі її учасники — керівництво компанії, фінансово-економічні відділи, аудитори — діяли спільно і відкрито. Давайте розберемося, для чого потрібен аудит різним зацікавленим особам.

Для чого потрібен аудит бухгалтеру

Практично будь-який головний бухгалтер постійно знаходиться в стані стресу внаслідок високого навантаження і обробки великого потоку інформації. Тому ймовірність помилок досить висока. Помилки можуть бути внаслідок нестачі знань, технічні або через неуважність. Навіть бухгалтер найвищої кваліфікації робить помилки. Тому аудиторська перевірка з боку необхідна бухгалтеру, так як дозволяє йому відчувати впевненість і захист від будь-яких ризиків, і дає можливість виправити помилки вчасно. Знижується частка особистої відповідальності головного бухгалтера за бухгалтерську звітність підприємства. Іноді організація піддається податковим ризикам через недовіру керівника головному бухгалтеру. Перевірка ззовні змушує керівника прислухатися до правильних рекомендацій бухгалтера, що нерідко дозволяє знизити податкове навантаження. Бухгалтер не повинен сприймати аудит як особистий іспит з бухгалтерського обліку. Це скоріше інструмент для формування достовірної та правильної звітності.

Для чого потрібен аудит директору і власнику

У тому випадку, коли в організації проводиться обов’язковий аудит, перевірка потрібна для того, щоб отримати висновок аудиторів про стан фінансової і господарської діяльності компанії і здати його в податкову інспекцію. За яких умов необхідний обов’язковий аудит, зазначено в законодавстві. Законодавством також регулюються терміни перевірок та ким вони можуть здійснюватися. Директор підприємства несе особисту матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність за все невідповідності законодавству перед контролюючими органами. При цьому не має значення, навмисне правопорушення або звичайна помилка бухгалтера, а вони відбуваються досить часто. Аудит — спосіб уникнути маси проблем. Директору аудиторська перевірка гарантує спокій і впевненість у безпеці компанії. У разі раптової податкової перевірки він буде впевнений в тому, що не будуть виявлені недоїмки, і організація не піддасться величезного штрафу. Значно важче буде здійснити захоплення компанії, який, як правило, проводиться за допомогою проведення позапланових перевірок. Аудиторська перевірка виявляє слабкі місця і дозволяє вжити превентивних заходів для захисту підприємства. Аудит іноді дозволяє знайти спосіб знизити податки, якщо недостатня кваліфікація бухгалтера не дозволила зробити це раніше. Помилки бухгалтера в документах стоять дуже дорого для підприємства, аудит дозволяє оцінити кваліфікацію співробітника. Аудит дозволяє директору і власнику оцінити ефективність компанії і розробити схему для поліпшення фінансово-економічних показників діяльності. Для ведення спільної діяльності з партнерами нерідко потрібно підтвердити спроможність компанії, аудит — кращий спосіб підвищити довіру.

Спектр наших послуг включає в себе:

  • Обов`язковий аудит суспільно-значимим підприємствам України, публічним та приватним акціонерним товариствам
  • Ініциативний аудит підприємствам всіх форм власності
  • Податковий аудит з метою виявлення податкових ризиків і можливістю уникнення фіскального покарання
  • Експрес-аудит дозволяє провести аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
  • Аудит об`єків приватизації , а саме: перевірка правильності проведення інвентаризації замовником, а також вибіркова інвентаризація основних засоби, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків.

Заказати послугу та отримати консультацію фахівця:
044-285-41-41, 063-314-52-92, 068-841-02-09, 050-470-23-80

інші Послуги

Підготовка звіту до публічного розміщення акцій

В сучасних умовах фінансування підприємства знаходяться в незадовільному стані через нестачу власних засобів для самофінансування, відсутність достатньої державної фінансової підтримки, високу вартість і ризикованість інновацій, довгостроковий характер окупності інноваційних проектів. Для подальшого успішного розвитку компаніям необхідно вирішити два завдання: перше — оптимізувати джерела фінансування для розвитку нових проектів; друге — навчитися відбирати такі інноваційні проекти, які можуть в умовах кризи принести реальну віддачу.

Бухгалтерський аутсорсинг

Навряд чи будь-яка інша сфера діяльності дає більш повне уявлення про справи компанії, ніж бухгалтерія. Обсяг замовлень, рівень доходу, фінансове становище — це тільки найочевидніші пункти. При веденні бухгалтерського обліку мова йде про конфіденційних даних, які безпосередньо нададуть відомості про актуальні внутрішніх і зовнішніх операціях компанії. Відповідно, бухгалтерія — це перш за все питання довіри. З одного боку, мова йде про довіру до компетенції, сумлінності та дотримання правових норм, з іншого боку — про лояльність і дотримання таємності відповідальними бухгалтерами. Вибираючи аутсорсинг, ви вибираєте компетентних фахівців, які зможуть грамотно і відповідально вести бухгалтерський облік в установленому порядку.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

В даний час актуальними є питання переходу українських підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Це обумовлено тим, що МСФЗ є одним з головних інструментів, що гарантують надання прозорої та уніфікованої інформації про фінансовий стан суб’єкта економічної діяльності корисною для прийняття економічних рішень різними групами користувачів.

Аналіз фінансово-господарської діяльності

Інформаційною основою аналізу фінансово-господарської діяльності організації є економічне читання фінансової звітності. Метою економічного читання є отримання попередньої інформації про фінансовий стан організації на основі даних бухгалтерської (фінансової) звітності, виявлення основних ризиків з метою оцінки їх впливу на платоспроможність і кредитоспроможність організації.

Аудит

Для чого потрібен аудит, для чого потрібен аудит бухгалтеру, для чого потрібен аудит директору і власнику. Спектр наших послуг

Примітки до фінансової звітності

У міжнародній практиці Примітки до фінансової звітності є чи не найважливішим складником звітної інформації будь-якого підприємства. Адже саме завдяки їм користувачі згаданої звітності можуть почерпнути детальні відомості про результати господарювання підприємства та визначити рівень інвестиційної привабливості останнього.