14:51
З 1 вересня зміниться порядок здійснення касових операцій банків

НБУ повідомив про зміни, які відбулися у касових операціях банків та оформленні їх первинними документами. Їх містить постанова НБУ №107, яка набере чинності 1 вересня 2019 року

Національний банк України оптимізував порядок здійснення касових операцій банків та організації роботи банків з готівкою національної та іноземної валют відповідно до актуальних вимог законодавства.

Зокрема:

виключено з касових документів реквізит "Код банку" (відповідно до норм постанови Правління НБУ № 162);

скасовано "картку зі зразками підписів" клієнтів при обслуговуванні банком їхнього рахунку (відповідно до норм постанови Правління НБУ №56);

передбачено здавання банками готівки національної валюти на договірних умовах для обов'язкового подальшого її вивезення уповноваженими банками/банками (філіями, відділеннями) до НБУ, включно з обов'язковим вивезенням не придатних до обігу банкнот і монет до НБУ або передавання не придатних до обігу банкнот і монет уповноваженим банкам, іншим банкам (філіям, відділенням);

визначено, що банк має задовольняти потреби своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень та перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності – придбання її в уповноважених банках, інших банках та отримання підкріплення готівкою в НБУ;

запроваджено контроль НБУ за якістю придатних до обігу банкнот гривні банку (філії, відділення), відсортованих автоматизованим способом на власному обладнанні для автоматизованого оброблення банкнот;

змінено порядок зберігання розмінних монет у сховищах банків та визначення відповідальних осіб таких сховищ;

встановлено єдині характеристики пакувальних матеріалів для банкнот нового номіналу.

 

Усі ці норми містить постанова Правління НБУ від 15.08.2019 р. № 107 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні". Документ набирає чинності з 1 вересня 2019 року.

 

Водночас норма щодо виключення реквізиту "Код банку" з касових документів набирає чинність з 1 листопада 2019 року, а норма щодо пакувальних матеріалів для банкнот нового номіналу – з 25 жовтня 2019 року.


г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф.304Тел.: 044 285-41-41, 093 154-63-07
097 129-57-51, 050 368-45-92
050 470-23-80

                            Аудиторская фирма "Ника Аудит"                                   ucozdon.at.ua