Шановні слухачі!

Відкрито набір в групи для підготовки до здачі професійних іспитів за міжнародною програмою сертифікації ICFM за напрямком

Внутрішній аудит РІА і СРІА

Сучасні умови ведення бізнесу вимагають максимально ефективного використання наявних у компанії ресурсів. Одним з найбільш дієвих інструментів виявлення можливостей для підвищення ефективності і, отже, одним з конкурентних переваг компанії може стати внутрішній аудит.

Внутрішній аудитор здатний і повинен виконувати різноманітні і масштабні завдання:

  • оцінює систему внутрішнього контролю в частині достовірності інформації, дотримання законодавства, збереження активів, ефективності та результативності діяльності окремих функцій і підрозділів;
  • проводить аналіз і оцінку ефективності системи управління ризиками та пропонує методи зниження ризиків;
  • оцінює відповідність системи корпоративного управління компанії принципам корпоративного управління.

В умовах швидких змін конкурентного середовища, зростання розміру компаній, підвищення складності процесів управління у керівництва компанії фізично немає можливості отримати і оцінити інформацію, необхідну для прийняття правильних управлінських рішень. Внутрішній аудитор є об'єктивним джерелом інформації, тим самим, допомагаючи керівництву компанії в досягненні цілей та виконанні поставлених завдань найбільш ефективним чином.


Після відвідування нашого тренінгу Ви отримаєте набір знань в сфері міжнародного обліку, які ви зможете застосувати на практиці і затвердите себе як професіонал вищого класу.

 

Аудиторська Фірма «Ніка - Аудит» є акредитованим центром  Інституту Сертифікованих Фінансових Менеджерів (Великобританія)


г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф.304Тел.: 044 285-41-41, 093 154-63-07
097 129-57-51, 050 368-45-92
050 470-23-80

                            Аудиторская фирма "Ника Аудит"                                   ucozdon.at.ua