ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 

 

Курси внутрішнього аудиту - це дієвий інструмент, що дозволяє визначати можливості підвищення ефективності бізнесу, захищати його від непередбачених ризиків і підвищувати інвестиційну привабливість компанії.

Програма курсу "Внутрішній аудит" присвячена вивченню теорії і практики застосування міжнародних стандартів внутрішнього аудиту, освоєння принципів прогнозування та управління ризиками компанії, а також методик проведення внутрішніх аудиторських перевірок, вивчення Кодексу професійної етики внутрішніх аудиторів (далі по тексту - Кодекс), структури та змісту Положення про службу внутрішнього аудиту, системи управління Службою внутрішнього аудиту, її функцій у процесі управління підприємницькими ризиками економічного суб'єкта, сутності та організації ризикорієнтованого планування перевірок та взаємодії із зовнішніми аудиторами. Розглядається практика застосування у внутрішньому аудиті прийомів системи «Директ-костинг» при внутрішньому аудиті обгрунтованості проектів управлінських рішень
Програма орієнтована на фахівців, які бажають підвищити свій професійний рівень і освоїти теоретичні дані і практичні навички з проведення аудиту та впровадження контролю всередині підприємства та включає 2 рівня:

 

• Рівень 1 PIA «Професійний внутрішній аудитор», який розглядає основи внутрішнього аудиту для включає огляд таких тем як поняття та харктеристика СВК,міжнародні стандарти внутрішнього аудиту, управління ризками, основи корпоративного управління та дослідження бізнес процесів як основи оцінки системи управління ризиками детальніше...
• Рівень 2 CPIA «Сертифікований професійний внутрішній аудитор» передбачає дослідження функцій та видів внутрішнього аудиту економічного суб'єкта,формування, регулювання та управління внутрішнім аудитом підприємства, методики проведення та ризики внутрішнього аудиту, документування та узагальнення його результатів детальніше... 

 

Після прослуховування кожного курсу та успішної здачі іспитів слухачам видаються дипломи.

За більш детальною інформацією звертайтеся за тел.

(044)285-41-41, (050)950-44-16, (063)314-52-92, (050)470-23-80.

Контактна особа - Ірина.

 


 


г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф.304Тел.: 044 285-41-41, 093 154-63-07
097 129-57-51, 050 368-45-92
050 470-23-80

                            Аудиторская фирма "Ника Аудит"                                   ucozdon.at.ua