ПРОПОЗИЦІЯ ПО ПРОГРАМІ DірIFR(Rus)

У світлі сучасних тенденцій світового економічного розвитку перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) стає актуальним завданням для величезної кількості компаній в різних країнах, включаючи країни СНД. Вже сьогодні попит на дипломованих фахівців в цій області стрімко зростає.
АССА (The Association of Chertered Certified Accountans - Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів) найбільша в світі організація професійних бухгалтерів і аудиторів. АССА інкорпорована за прямим Указу Королеви Великобританії (Royal Charter), що є визнанням високої репутації і стандартів діяльності.
Кваліфікація АССА визнається за межами Великобританії на підставі Директиви Євросоюзу «Про взаємне визнання», а так само в багатьох інших країнах.
У зв'язку з тим, що з 2005 року Європейський союз вимагає від компаній, акції яких розміщені на європейських біржах, подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, АССА розробила нову кваліфікацію - Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності (DipIFR), надала можливість здавати відповідний кваліфікаційний іспит DipIFR російською мовою (ДипІФР) і стати власником справжнього міжнародного диплома по МСФО.
Отримані професійні знання і навички дозволяють власникам DipIFR розуміти принципи міжнародного регулювання в області МСФЗ і складати звітність відповідно до МСФЗ.
Аудиторська Фірма «Ніка - Аудит» рада можливості запропонувати Вашій увазі інформацію про основні характеристики підготовчого курсу «DipIFR», розробленого для тих, хто хоче прослухати курс і отримати максимально можливі знання щодо системи міжнародної фінансової звітності.

Методика
В основі підготовчого курсу DipIFR, представленого в цьому Пропозицію, лежать спеціальні методи, спрямовані на те, щоб надати необхідну допомогу в набутті професійних знань і створити такі умови, при яких слухачі складають іспити з першої спроби. Курс DipIFR реалізується за допомогою наступних складових:

 • аудиторні заняття
 • підготовчі матеріали
 • самостійна підготовка
 • інтерактивна позааудиторна підтримка
 • тестування

Програма
Програма курсу відповідає офіційній програмі, затвердженій з боку АССА для екзамену DipIFR (Rus) і включає наступні основні теми:

 • Органи, що регулюють питання міжнародної фінансової звітності
 • Елементи фінансової звітності
 • Подання фінансової звітності та розкриття додаткової інформації
 • Підготовка зовнішньої фінансової звітності окремих компаній
 • Підготовка зовнішньої фінансової звітності об'єднаних підприємств і спільних підприємств.

Спектр послуг
Курс передбачає надання таких послуг:

 • 96 годин аудиторних занять (10 днів по 8 астрономічних годин)
 • 2 контрольних тесту
 • підготовчий матеріал
 • Пробний іспит, викладач письмово коментує результат іспиту
 • Інтерактивна дистанційна підтримка з боку досвідчених тренерів
 • Адміністративна підтримка.

Аудиторні заняття
Аудиторні заняття організовуються у формі тренінгів майстер-клас, в ході яких тестовані теми розглядається не тільки в теорії, але і в практичних прикладах.
Курс DipIFR передбачає проведення 10 семінарів відповідно до розкладу.


Підготовчі матеріали

В ході висвітлення тем використовується офіційний матеріал, розроблений АТС International на замовлення АССА. Даний матеріал входить у вартість курсу і включає в себе:

Обов'язковий

 • Робочий зошит (теорія з прикладами і вправами)
 • МСФЗ короткі (для запам'ятовування)
 • Завдання за програмою (ревіжн)
 • Задачник з відповідями (витяги з реальних іспитів)
 • Практичний посібник
 • Додаткові завдання з консолідації
 • Щотижневі домашні завдання без відповідей
 • Контрольні роботи, пробний іспит

 

Додатковий (при необхідності)

 • Теорія по окремим стандартам
 • Додатковий задачник з відповідями
 • 20 завдань за фінансовими інструментами
 • Додаткові покрокові завдання з відповідями на консолідацію.
 • Додаткові пробні іспити

 

Самостійна підготовка

 

Так як основною складністю при підготовці до іспиту є великий обсяг матеріалу, вивчення якого займає багато часу, дуже важливо, щоб слухачі мали достатньо часу на підготовку. Рекомендовані тимчасові витрати на підготовку до іспиту DipIFR (Rus) складають принаймні 100 годин і залежать в першу чергу від досвіду конкретного слухача в області МСФЗ. Завдяки тому, що підготовка починається задовго до дати самого іспиту, слухачі можуть готуватися протягом більшого періоду часу, що дозволяє працювати в більш комфортному режимі, а також вчасно виявити теми, що викликають найбільші труднощі і приділити їм додаткову увагу.

 

Інтерактивна позааудиторна підтримка
Щоб допомогти учням з максимальною користю використовувати час між аудиторними заняттями, фахівці при необхідності дають консультації по телефону та електронною поштою. Відповіді на питання даються протягом двох робочих днів, і будь-який учасник курсу може користуватися такою підтримкою без обмежень. Така форма консультацій дозволяє отримувати відповіді на питання в процесі підготовки так швидко, як тільки можливо, що значно збільшує ефективність навчання.

Тестування
Щоб навчити слухачів правильно розподіляти час і відчути атмосферу іспиту, в підготовчий курс включені два види тестування.Курс передбачає проведення двох півторагодинних контрольних тестів в процесі підготовки. Те, що тривалість тестування строго лімітована, допомагає навчитися правильно розподіляти час і формує навички складання іспиту. Заключний етап підготовки - пробний іспит, повністю імітує умови справжнього іспиту DipIFR (Rus). Участь в практичному пробному іспиті не тільки дає можливість оцінити рівень своєї підготовки в технічному плані, але і відчути психологічну складову участі в цьому іспиті.

Розклад семінарів
Курс передбачає проведення трьох модулів занять протягом трьох місяців. Для корпоративних клієнтів можливе індивідуальне складання графіка.

 

Призначення DipIFR (Rus) - просування знань в області міжнародних стандартів фінансової звітності, а також відповідних основних концепцій і принципів.

Можливість отримати практичні знання основних міжнародних стандартів фінансової звітності, їх інтерпретації та застосування.

Цілі

 • Розуміння структури міжнародного регулювання в сфері фінансової звітності,
 • Застосування відповідних міжнародних стандартів обліку та міжнародних стандартів звітності в контексті практичних ситуацій,
 • Підготовка фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності та рішеннями «Комітету по інтерпретації міжнародної фінансової звітності» (IFRIC),
 • Підготовка фінансової звітності груп, що включають дочірні та асоційовані компанії та спільні підприємства.

Іспит і оцінка результатів

Перевірка знань здійснюється за допомогою проведення тригодинного письмового іспиту, що складається з двох розділів (Розділи А і В). Питання містять як розрахункову, так і дискусійну частини.

Розрахункові частини питань підготовлені так, щоб перевірити розуміння принципів підготовки звітності. Питання можуть містити компоненти, присвячені різним темам.

У деяких питаннях застосовується сценарний підхід (case study). У таких питаннях може бути запропоновано прокоментувати обраний керівництвом компанії підхід до обліку та визначити найбільш підходящий метод, виходячи з описаних в питанні обставин.

Розділ A включає один обов'язковий питання на тему підготовки консолідованої фінансової звітності групи, який також може містити дискусійну частину на ту ж тему. Максимальний результат - 25%.

Необхідно знати про те, що питання, що зачіпають нові правила обліку, будуть включені в екзаменаційну програму тільки після шести місяців з дня опублікування відповідного правила.

Розділ В містить чотири питання, з яких здобувач повинен відповісти тільки на три. Одне з питань передбачає обговорення концептуальних питань і може також включати ілюстративний розрахунковий приклад. Максимальний результат - 75%. Загальний результат іспиту на рівні 50% і вище вважається успішним.

Вимоги до слухачів

Оскільки DipIFR (Rus) спеціально створювався як додаткова кваліфікація бухгалтерів, що працюють з національними стандартами, існують певні вимоги до професійного рівня слухачів:

 • Наявність національної кваліфікації бухгалтера або аудитора, або
 • Певний рівень освіти і 2х-річний досвід роботи в галузі бухобліку та аудиту, письмово підтверджений роботодавцем, або
 • 3х-річний досвід роботи в галузі бухобліку та аудиту, письмово підтверджений роботодавцем.

Програма

Деякі міжнародні стандарти фінансової звітності містять багато інформації і відрізняються складністю. Для отримання диплома DipIFR (Rus) необхідно знати основні принципи і ключові елементи цих стандартів.

Крім цього, від претендентів вимагається знання загальних відомостей про міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, розуміння їх необхідності, а також наявність загального уявлення про проблеми гармонізації обліку в умовах глобалізації світової економіки. Щоб забезпечити необхідну допомогу в досягненні вищевказаних цілей, АССА розробила спеціальну програму для іспиту DipIFR (Rus):

Наш навчальний центр

Більше двадцяти років АФ «Ніка - Аудит» проводить підготовку та перепідготовку фахівців, як на національному, так і на міжнародному рівні, доводячи свій професіоналізм, є лідером серед фірм на ринку бізнес-освіти. Середній відсоток успішної здачі іспитів більше 60%.

Фірма має нагороди за успішне ведення бізнесу, такі як Золотий меркурій «За високі досягнення в розвитку послуг малого бізнесу», медаль переможця Національного Бізнес-рейтингу "Лідер галузі", диплом CIPA «Найпродуктівнішій навчальний центр»

АФ «Ніка - Аудит» організовує корпоративні та відкриті тренінги в галузі фінансового обліку та звітності, управлінського обліку, оподаткування, права. Динамічно розвиваючись, компанія постійно розширює спектр пропонованих підготовчих програм і корпоративних тренінгів. У зв'язку з прийняттям стратегічного плану розвитку бухгалтерського обліку та необхідністю ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСФЗ), нами розроблені корпоративні тренінги з трансформації фінансової звітності в звітність по МСФЗ. Тривалість тренінгу від 3 до 5 днів за узгодженою програмою.

Наші лектори
Досвід і кваліфікація наших лекторів - один з найважливіших чинників успіху фірми. Наші викладачі пройшли спеціальне навчання і тестування на право викладання всіх предметів цієї програми. Це кандидати юридичних наук, економічних наук, викладачі - практики, які мають успішний досвід викладання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСФЗ), національних стандартів бухгалтерського обліку (НСБО), управлінського обліку для практиків протягом з 1997 року.

 

Ми раді запропонувати Вам співпрацю по підвищенню кваліфікації фахівців відповідно до сучасних вимог.

 


г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф.304Тел.: 044 285-41-41, 093 154-63-07
097 129-57-51, 050 368-45-92
050 470-23-80

                            Аудиторская фирма "Ника Аудит"                                   ucozdon.at.ua