АКРЕДИТОВАНИЙ ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР

ІНСТИТУТУ СЕРТИФІКОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕРІВ

«НІКА-АУДИТ» ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ СРІА «СЕРТИФІКОВАНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ВНУТРІШНІЙ АУДИТОР» ВІДБУТЕТЬСЯ У М.МАРІУПОЛІ У ТРАВНІ-ЧЕРВНІ 2018 РОКУ!

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ І ОТРИМАТИ ЗНАЧНУ ЗНИЖКУ ПРИ РАННІЙ РЕЄСТРАЦІЇ*.

 

Програма даного курсу спрямована на вивчення Кодексу професійної етики внутрішніх аудиторів (далі по тексту -Кодекс), Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту (далі по тексту -МСВА), структури та змісту Положення про службу внутрішнього аудиту, системи управління Службою внутрішнього аудиту (далі по тексту - СВА), її функцій у процесі управління підприємницькими ризиками економічного суб'єкта, сутності та організації ризикорієнтованого планування перевірок та взаємодії із зовнішніми аудиторами. Розглядається практика застосування у внутрішньому аудиті прийомів системи «Директ-костинг» при внутрішньому аудиті обгрунтованості проектів управлінських рішень.

ТЕМА

Навчальні цілі

Тема 1.  Зовнішнє регулювання внутрішнього аудиту

За Кодексом:

• цільове призначення Кодексу;

• основоположні принципи професійної етики внутрішніх аудиторів:

• правила професійної поведінки внутрішніх аудиторів;

• загрози, що впливають на дотримання внутрішніми аудиторами принципів і правил, викладених у Кодексі професійної етики внутрішнього аудитора;

• запобіжні заходи, що приймаються проти загроз.

МСВА

призначення і мета МСВА;

• класифікація МСВА;

• зміст стандартів якісних характеристик і стандартів діяльності МСВА.

Тема 2.  Формування, регулювання і управління СВА

• які проблеми виникають у керівництва і розробників СВА економічного суб'єкта при реалізації проекту;

• які етапи формування СВА;

• яка структура Положення про СВА, його змісту;

• основні вимоги до сучасної системи управління СВА;

• зміст Інструкції щодо заповнення та ведення табеля обліку робочого часу співробітників СВА;

• порядок планування перевірки та його етапи;

• порядок документування перевірки;

• вимоги до зберігання робочої документації;

• структури і зміст завершальних документів за результатами перевірки;

• вимоги до формування та розсилання завершальних документів;

• організація подальшого контролю над усуненням виявлених недоліків і виконанням рекомендацій СВА;

• прийоми подальшого контролю;

• основні підходи до формування системи показників ефективності роботи СВА, їх сутність і класифікація.

Тема 3.  Основи управління ризиками в економічних суб'єктах

• поняття підприємницького ризику і ризикових подій;

• джерела ризику;

• основні функції, що виконуються ризиками, їх сутність;

• формула визначення значущості ризику;

• класифікація ризиків;

• рівні внутрішнього аудиту та контролю в економічних суб'єктах і використання при проведенні перевірок різних форм внутрішнього контролю.

Тема 4.  Організація управління ризиками

• сутність «Концепції прийнятного ризику» (ризик-апетиту);

• система міжнародних стандартів з управління ризиками;

• зміст процесу управління сукупним ризиком і його складовими;

• функції СВА в процесі управління підприємницькими ризиками;

• методи управління ризиками, прийнятими в міжнародній практиці;

• роль СВА у формуванні карти ризиків;

сутність і можливості моделі «COSO» (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission);

• компоненти управління ризиками моделі «COSO»;

• правила застосування моделі «COSO»;

• відмінності СВА і Служби ризик-менеджменту в процесі управління підприємницькими ризиками;

• типові функції і поділ повноважень у процесі управління ризиками економічного суб'єкта.

Тема 5.  Особливості системи управління СВА в корпораціях

• роль Комітету з аудиту при Раді директорів в організації роботи СВК;

• особливості організації діяльності СВА в корпораціях;

• організація взаємодії внутрішнього і зовнішнього аудиту в корпораціях на сучасному етапі.

Тема 6.  Практика підготовки внутрішніми аудиторами рекомендацій для управлінського персоналу економічного суб'єкта з використанням методу «Критична точка» системи «Директ-костинг»

• сутність і можливості системи «Директ-костинг» в системі управління економічним суб'єктом;

• характерні особливості звітності за системою «Директ-костинг», її відмінності від традиційної системи бухгалтерської (фінансової) звітності;

• сутність аналітичних процедур за методом "витрати-обсяг-прибуток»;

• основне рівняння знаходження критичної точки;

 


Також ІСФМ пропонує поступове підвищення професійної кваліфікації спеціаліста за такими програмами:

Програма 1 -"Сертифікований Фінансовий Контролер"
• Модуль "МСФЗ"
• Модуль "Фінансовий менеджмент"
• Модуль "Облік витрат і собівартість продукції"

Програма 2 -"Сертифікований Фінансовий Менеджер"
• Модуль "Управлінський облік і прийняття рішень"
• Модуль "Управління інвестиціями"
• Модуль "Правові основи фінансового менеджменту"

Програма 3 -"Сертифікований Фінансовий Директор"
• Модуль "Управління персоналом"
• Модуль "Стратегічний фінансовий менеджмент"
• Модуль "Корпоративні фінанси"

Програми ІСФМ включають окремі кваліфікації за напрямками:

Внутрішній аудит:
• Рівень 1 PIA «Професійний внутрішній аудитор»
• Рівень 2 CPIA «Сертифікований професійний внутрішній аудитор»

 

Переваги навчання в Акредитованому тренінговому центрі «Ніка-Аудит»:

  • надання повного пакета літератури;
  • досвідчені викладачі, акредитовані ІСФМ, практики .;
  • гнучка система знижок; розстрочка;
  • оплата в зручній для Вас формі;
  • гнучкий графік навчання;
  • інтерактивна позааудиторна підтримка;
  • можливість навчання оn-line.

Навчання проводиться в Києві, Маріуполі

Передбачено корпоративне навчання (не менше 10 осіб) з виїздом на підприємство. В такому випадку графік занять узгоджується з організатором навчання на підприємстві.

Ми цінуємо Ваш час і грошима, враховуємо індивідуальність кожного клієнта, і надаємо високу якість наших послуг, сучасність і надійність, в партнерстві. У нас діє персональна система знижок. Ми раді запропонувати Вам співпрацю щодо підвищення кваліфікації фахівців відповідно до сучасних вимог і вимог країн Європейського союзу для поліпшення умов економіки і проведення реформ в Україні.

 

* ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗНИЖКИ ДО 10%

 

 01133, Україна, Київ, бул. Л. Українки 26, офіс 304 (ст. м. Печерська)

Тел. (044) 285-41-41,  050-470-23-80

e-mail: nika.makarova.a@gmail.com            web: www.nica.org.ua /  www.icfm.org.ua           

 

 


г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф.304Тел.: 044 285-41-41, 093 154-63-07
097 129-57-51, 050 368-45-92
050 470-23-80

                            Аудиторская фирма "Ника Аудит"                                   ucozdon.at.ua