Р2 "УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ БІЗНЕСУ" СІМА

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема

ТЕМА А.

 • Релевантні витрати,
 • Допущення в обліку релевантних витрат
 • Аналіз факторів, що лімітують.
 • Прихована (тіньова) ціна.
 • Лінійне програмування: графічний метод і симплекс-метод.
 • Аналіз чутливості.
 • Аналіз беззбитковості асортиментного ряду.
 • P / V графік.
 • Виведення кривої попиту.
 • Стратегії та рішення в області ціноутворення.

ТЕМА В

 • Крива навчання.
 • Облік витрат по життєвому циклу.
 • Цільове управління собівартістю.
 • Вартісний і функціональний аналіз
 • Процесно-орієнтоване управління.
 • Рентабельність продукції, клієнтів і каналів розподілу.
 • Аналіз рентабельності за видами діяльності.
 • Метод Парето.
 • Сучасні методи управління витратами:
 • Загальне управління якістю (TQM),
 • Теорія обмежень (TOC),
 • Метод безперервного вдосконалення, «точно в строк» (JIT),
 • Метод «кайзен»,
 • Облік зі зворотним віднесенням витрат.
 • Ланцюжок створення вартості.
 • Управління ланцюжками поставок.
 • Аутсорсинг.
 • Партнерство

ТЕМА С

 • Процес бюджетування.
 • Гнучкі бюджети.
 • Виявляє і попереджуючий контроль.
 • Безбюджетне управління.
 • Оцінка виконання бюджету.
 • збалансована система

ТЕМА D

 • Оцінка ефективності компаній з кількома центрами відповідальності.
 • Розрахунок і оцінка рентабельності інвестицій, залишкового прибутку і доданої економічної вартості.
 • Трансферне ціноутворення.
 • Різні підходи до трансферного ціноутворення в залежності від конкретної ситуації.

г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф.304Тел.: 044 285-41-41, 093 154-63-07
097 129-57-51, 050 368-45-92
050 470-23-80

                            Аудиторская фирма "Ника Аудит"                                   ucozdon.at.ua