Р1 «УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ОПЕРАЦІЙ» CIMA rus

ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ

Теми

Огляд кваліфікації CIMA, структура і порядок складання іспитів.
Розділ А. Системи учѐта витрат

 • Методи обліку витрат: за змінними витратами (marginalcosting), повного поглинання витрат (absorptioncosting), змінних прямих витрат (throughputaccounting)
 • Принципи калькулювання витрат: попроцессного калькулювання (activity-basedcosting), нормативний метод калькуляції витрат (standardcosting)
 • аналіз відхилень
 • Принцип виробництва:

a. "Точно-в-строк" (just-in-time production)
b. Загального управління якістю (TotalQuallityManagement)
c. Теоріяограніченій (Theory of Constraints)

 •  MRP і ERP - системи планування виробничих ресурсів і управління підприємством
 • Рішення задач по темі.

Розділ B. Методи прогнозування та бюджетування

 • Цілі прогнозів, планів і бюджетів
 • Прогнози фінансових результатів
 • Підготовка бюджету на основі прогнозів
 • Рішення задач по темі.

Розділ С. Оцінка проектів

 • Процес прийняття інвестиційних рішень
 • Розрахунок грошових потоків проекту
 • Методи оцінки проектів: період окупності PP, бухгалтерської норми прибутку ARR, чистої приведеної вартості NPV або внутрішньої норма рентабельності IRR
 • аналіз чутливості
 • Аналіз нефінансових факторів, що впливають на рішення довгострокового характеру
 • Оцінка проектних пропозицій
 • Рішення задач по темі.

Розділ D. Облік невизначеності при аналізі

 • Природа ризику і невизначеності
 • Аналіз «що якщо»
 • Аналіз імовірнісних моделей
 • Дерево прийняття рішень
 • Рішення задач по темі.

Розділ Е. Управління короткостроковими фінансуванням

 • Зв'язок між коштами, прибутком і бухгалтерським балансом
 • Кредитний цикл, платіжний цикл, операційний цикл
 • Коефіцієнти оборотного капіталу
 • Характеристики оборотного капіталу
 • Методи оцінки торгових і знижок
 • Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
 • Управління запасами. Модель оптимального розміру замовлення
 • Види і характеристики короткострокового фінансування
 • Короткострокова інвестиційна діяльність
 • види інвестицій
 • експортне фінансування
 • Рішення задач по темі.

Складання пробного іспиту та аналіз його результатів.

Підготовка до іспиту.

 


г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф.304Тел.: 044 285-41-41, 093 154-63-07
097 129-57-51, 050 368-45-92
050 470-23-80

                            Аудиторская фирма "Ника Аудит"                                   ucozdon.at.ua