Програма

з курсу CPIA «Внутрішній аудит» у рамках міжнародної програми ICFM

№ теми

Назва теми

Кількість годин

лекції

практичні

самостійна

Модуль 2 «Внутрішній аудит: практична діяльність»

 

1

Функції та види внутрішнього аудиту економічного суб’єкту.

Питання теми:

Контрольна, інформаційно-аналітична, методологічна та  функції внутрішнього аудиту. Види внутрішнього аудиту: операційний аудит, комплаенс-аудит, аудит інформаційних технологій, екологічний аудит.

2

0

2

2

Формування, регулювання і управління внутрішнім аудитом

Питання теми:

Внутрішні стандарти  розроблені на підставі МСВА. Проблеми розробки системи внутрішнього аудиту економічного суб’єкту. Етапи формування внутрішнього аудиту. Структура Положення про внутрішній аудит. Вимоги до управління системою внутрішнього аудиту.

4

2

4

3

Документування, робоча документація та узагальнення результатів внутрішнього аудиту

Питання теми:

Документування організації та проведення внутрішнього аудиту. Цілі документування. Формування робочої документації внутрішнього аудиту. Узагальнення результатів внутрішнього аудиту. Принципи формування підсумкового документу. Організація послідуючого контролю за реалізацією рекомендацій внутрішнього аудиту. Показники ефективності внутрішнього аудиту.

4

2

4

4

Власні ризики внутрішнього аудиту

Питання теми:

Класифікація ризиків внутрішнього аудиту. Причини ризиків внутрішнього аудиту, ризикові події, наслідки ризикових подій внутрішнього аудиту.

2

2

2

5

Особливості системи управління системи внутрішнього аудиту в корпораціях

Питання теми:

Роль Комітету з аудиту при Раді директорів компанії. Особливості організації внутрішнього аудиту в корпораціях. Організація взаємодії внутрішнього і зовнішнього аудиту.

4

4

2

6

Методики проведення внутрішнього аудиту економічного суб’єкта

Питання теми:

Методика внутрішнього аудиту системи бухгалтерського обліку економічного суб’єкта. Методика виявлення відхилень витрат економічного суб’єкта. Методика внутрішнього аудиту нарахування та сплати податків економічного суб’єкта. Методика внутрішнього аудиту фінансових вкладень економічного суб’єкта. Методика внутрішнього аудиту капіталу економічного суб’єкта.

4

4

4

7

Практика підготовки внутрішніми аудиторами рекомендацій для управлінського персоналу економічного суб’єкта.

Питання теми:

Ділова активність економічного суб’єкта. CVP- аналіз, графік беззбитковості, графік маржинальної рентабельності. Система АВС: переваги та недоліки. Розробка та прийняття рішень по отриманим результатам аналізу.

4

6

4

8

Підготовка до складання іспиту. Пробний іспит.

0

4

0

 

Разом

24

24

22


г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф.304Тел.: 044 285-41-41, 093 154-63-07
097 129-57-51, 050 368-45-92
050 470-23-80

                            Аудиторская фирма "Ника Аудит"                                   ucozdon.at.ua