Програма

з курсу «Внутрішній аудит» у рамках міжнародної програми ICFM

№ теми

Назва теми

Кількість годин

лекції

практичні

самостійна

Модуль 1 «Основи внутрішнього аудиту»

 

1

Система внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту: поняття та характеристика

Питання теми:

Система внутрішнього контролю: суб’єкти, об’єкти. Сучасне уявлення про систему внутрішнього контролю суб’єктів господарювання.

Внутрішній аудит: необхідність створення служби внутрішнього аудиту, Закон Сарбейнса-Окслі (SOX), основні функції служби внутрішнього аудиту.

2

2

4

2

Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту

Питання теми:

Мета стандартів, Стандарти якісних характеристик, Стандарти діяльності, Стандарти практичного застосування.

Етичні принципи внутрішнього аудиту. Принципи діяльності служби внутрішнього аудиту.

2

2

4

3

Управління ризиками

Питання теми:

Модель управління ризиками (COSO). Подія, ризик, основні ризики, невід’ємний ризик, остаточний ризик, ризик-апетит, фактори ризику. Етапи управління ризиком.

2

4

4

4

Основи корпоративного управління

Питання теми:

Типи корпоративного управління. Механізм корпоративного управління. Принципи корпоративного управління.

2

2

2

5

Бізнес-процеси підприємства, як основа для оцінки системи управління ризиками

Питання теми:

Контроль бізнес-процесів підприємства: матеріально-технічного забезпечення, виробництва, фінансів і збуту.

2

2

4

6

Планування і підготовка аудиторських завдань

Питання теми:

Середовище контролю. Елементи середовища контролю.

Ризик-орієнтоване планування аудиту. Етапи ризико-орієнтованого планування аудиту. Ідентифікація ризиків. Оцінка ризиків.

4

4

4

7

Методичні засади внутрішнього аудиту і контролю

Питання теми:

Методи і процедури отримання доказів. Інформаційна база даних внутрішнього аудиту. Облікові і необлікові джерела інформації. Рівень суттєвості і ризик помилки внутрішнього аудитора.

2

2

4

8

Методики проведення внутрішнього аудиту

Питання теми:

Методика внутрішнього аудиту якості проведення інвентаризації. Методика внутрішнього аудиту основних засобів. Методика внутрішнього аудиту матеріальних ресурсів. Методика внутрішнього аудиту кредиторської заборгованості. Методика внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості.

Моніторинг виконання рекомендацій внутрішнього аудиту. 

4

6

6

9

Шахрайство та помилки.

Питання теми:

Поняття помилки та шахрайства. Запобігання помилкам та шахрайства за допомогою внутрішнього аудиту.

2

2

4

 

Разом

22

26

36


г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф.304Тел.: 044 285-41-41, 093 154-63-07
097 129-57-51, 050 368-45-92
050 470-23-80

                            Аудиторская фирма "Ника Аудит"                                   ucozdon.at.ua