17.01.2020

Мінфін оновив методрекомендації з бухгалтерського обліку

Мінфін оновив низку методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку ОЗ, запасів тощо. Лякатися не слід, адже основна мета змін – приведення цих документів до чинного законодавства. Але все ж варто ознайомитись з ними:

Мінфін наказом від 14.01.2020 р. №6 затвердив зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку. Відтермінування дії наказу не передбачається, реєстрацію в Мін'юсті він не проходить, отже вказані зміни діють вже зараз.

Зміни в Методрекомендаціях обліку ОЗ №561

Основною і найбільш суттєвою зміною у Методрекомендаціях №561 є виключення пунктів, якими передбачено, що первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством, а також на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством.

Така процедура була передбачена для юросіб на загальній системі оподаткування (платників податку на прибуток). Але оскільки розділ ІІІ ПКУ, присвячений цьому податку, вже кілька років має зовсім іншу редакцію, застарілі норми з Методрекомендацій прибрали.

Інші дві зміни мають уточнюючий характер. Вони передбачають, що:

ліквідаційна вартість об’єкта ОЗ має визначатися комісією, створеною наказом керівника підприємства, під час введення об’єкта в експлуатацію;

при поверненні орендодавцю цілісного майнового комплексу (і обєктів ОЗ у його складі) щодо залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані основні засоби орендар робитиме проведення: Дт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті». А у разі створення цільового фонду з відновлення таких основних засобів залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцю, відображатиметься проведенням Дт 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» та Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Зміни в Методрекомендаціях обліку запасів №2

В них:

виключено вимогу фіксування місця складання у закупівельному акті;

виключено вимогу, що порядок відображення суми ПДВ, яка обчислюється при надходженні та вибутті запасів здійснюється згідно з Інструкцією з обліку ПДВ №141 (в зв’язку із її скасуванням, про що ми писали тут);

уточнено, що кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операції із запасами наведена у додатку 3 (раніше було зазначено Додаток 4, якого у Методрекомендаціях не було);

з Додатку 3 виключено бухгалтерський запис за операцією «Списання втрати запасів, понесених внаслідок надзвичайних подій» (Дт 99 Кт 20, 21, 22, 26, 27, 28) в зв’язку із відсутністю у Плані рахунків на сьогодні рахунку 99 «Надзвичайні витрати».

Зміни в Методрекомендаціях обліку нематеріальних активів №1327

В Методрекомендаціях №1327 було внесено лише два уточнення:

ці рекомендації не застосовуються банками;

в зв’язку із скасування Інструкції №69 (про інвентаризацію) актуалізовано, що проведення інвентаризації НМА здійснюється в порядку, встановленому діючим Положенням №879 «Про інвентаризацію активів та зобов’язань».

Зміни в Методрекомендаціях обліку фінансових витрат №1300

Тут лише уточнено, що Методрекомендації №1300 не застосовуються:

підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ;

підприємствами, які згідно закону №996 визнані мікро- та малими підприємствами;

непідприємницькими товариствами;

підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до ПКУ;

представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Зміни в Методрекомендаціях з обліку спільної діяльності без створення юридичної особи №1873

Тут лише уточнено, що дані методрекомендації не застосовуються не тільки бюджетними установами, а й банками, та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ.

Зміни в Методрекомендаціях щодо облікової політики №635

Згідно внесених змін тепер використання рахунків класу 9 є обов’язковим для всіх підприємств. При цьому за власним бажанням підприємства можуть за власним бажанням застосовувати і рахунки 8 класу.

Також в зв’язку з наведеним вище змінами до Методрекомендацій з обліку ОЗ прибрано норму щодо можливості збільшення первісної переоціненої вартості ОЗ на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.

Автор: Станіслав Горбовцов

Джерело: «Дебет-Кредит» https://news.dtkt.ua/

 

 

24.12.2019

У новий Трудовий кодекс включать критерії трудових відносин, – міністр економіки

«Економічна правда» повідомляє, що Міністерство економіки оприлюднило статтю майбутнього трудового кодексу у якій визначаються трудові відносини, у нинішньому законодавстві такий пункт відсутній. Нововведення можуть вплинути на легальність айтішників, які працевлаштовані як ФОПи.

Статтю законопроєкту показав міністр економрозвитку Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

«Мінекономіки пропонує чітко визначити трудові відносини. В новому законопроекті про працю, який ми скоро винесемо на уряд. На сьогодні такого визначення немає. Його відсутність дозволяє створювати проблеми бізнесу при перевірках і погіршує права робітників», – повідомив Милованов.

***

Стаття 13.

1. Наявність трудових відносин може встановлюватися за такими ознаками:

1) особі регулярно виплачується винагорода у грошовій або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в інтересах іншої особи;

2) особисте виконання особою роботи (надання послуг) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженої нею особи (далі, для скорочення – роботодавця – ЕП);

3) робота виконується (послуги надаються) на визначеному роботодавцем робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;

4) особа виконує роботи (надає послуги) аналогічні за змістом та характером роботі, що виконується штатними працівниками роботодавця;

5) організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується роботодавцем;

6) тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюється роботодавцем

Нагадуємо:

10 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що новий трудовий кодекс кращий за попередній, але його ще треба допрацювати.

 

«Ви знаєте, що дуже складно зараз звільнити людину, чи взяти її на роботу. Зараз вони (уряд – ЕП) працюють над трудовим сучасним законодавством і трудовим кодексом. Там є багато пропозицій, і багато дрібних помилок, які будуть вичищені. Впевнений що ми все зробимо і почуємо суспільство», – сказав президент.

Джерело: Економічна правда

 

 

 

02.12.2019

Фахівці ДПС нагадали, що в грудні роботодавцям необхідно здійснити річний перерахунок заробітних плат працівників, утриманих сум ПДФО та сум наданих ПСП за 2019 р

Зверніть увагу!

ПКУ передбачено два види перерахунку ПДФО - обов'язковий і добровільний.

Обов'язковий перерахунок сум доходу у вигляді зарплати і наданих ПСП проводиться:

за результатами кожного звітного податкового року під час нарахування зарплати за останній місяць звітного року;

під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги;

під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з роботодавцем.

Також роботодавці мають право добровільно провести перерахунок сум нарахованого доходу і ПДФО для визначення правильності оподаткування. В добровільному перерахуванні можуть брати участь будь-які доходи, які входять до складу місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Нагадуємо, норми ПКУ не встановлюють відповідальність за непроведення перерахунку ПДФО.

Але майте на увазі, що штрафи не застосовують, якщо недостовірні відомості або помилки виявили в ході обов'язкового або добровільного перерахунку ПДФО згідно з п. 169.4 ПКУ і виправили відповідно до ст. 50 ПКУ.

 

Джерело: ГУ ДПС в Івано-Франківській області.

Рада вже 14.11.2019 р прийняла в цілому Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Йдеться про законопроект № 2000, який ще вчора 13.11.2019 р пропрацювали в бюджетному комітеті Ради.

Тому в 2020 році прожитковий мінімум становитиме:

- на одну особу в розрахунку на місяць: з 1 січня - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень;

- для основних соціальних і демографічних груп населення:

а) дітей у віці до 6 років: з 1 січня - 1779 гривень, з 1 липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня;

б) дітей у віці від 6 до 18 років: з 1 січня - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 грівеьн, з 1 грудня - 2395 гривень;

в) працездатних осіб: з 1 січня - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;

г) осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - тисячу шістсот тридцять вісім гривень, з 1 липня - 1712 закарпатцям гривень, з 1 грудня - 1769 гривень.

Розміри мінімальної зарплати в 2020 році:

- в місячному розмірі: з 1 січня - 4723 гривні;

-в погодинному розмірі: з 1 січня - 28,31 гривні.

Також в 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям в процентному співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

- для працездатних осіб - 25%;

- для дітей: з 1 січня - 85%, з 1 липня -130%;

- для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100%.

Поки показники прожиткового мінімуму для працездатних осіб і мінімальної зарплати продовжують формувати багато довідкових показників, серед яких сума добових, ПСП, обмеження лікарняних і т.д.

Нова форма платіжного доручення – із 13 січня

НБУ оновлює вимоги, за якими заповнюють реквізити розрахункових документів. Про це заявили в НБУ.

У розрахункових документах на переказ коштів буде виключено реквізит "Код банку", оскільки міжнародний номер банківського рахунка IBAN вже містить у собі цю інформацію. Це дозволить уникнути дублювання реквізитів.

Також маємо й оновлену форму платіжного доручення, в якому відсутній реквізит "Код банку" та збільшено поле для номеру рахунку. Маємо й нові указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів.

Крім того передбачено, що чекодавець подає до банку-емітента платіжне доручення на переказ коштів на аналітичний рахунок “Розрахунки чеками” (фізособа має право вносити суму готівкою) та заяву про видачу чекової книжки (чека). Форму заяви про видачу чекової книжки (чека) установлюють внутрішніми правилами банку. Також оформлюють та отримують чекову книжку (чек) згідно з внутрішніми правилами банку. Не дозволено вносити до чекувиправлень та використовувати замість підпису факсиміле.

Банки України матимуть право до 31.12.2020 р. приймати до виконання розрахункові чеки, у бланках яких зазначено реквізит "Код банку", тобто за попередньою формою.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління НБУ від 06.11.2019 р. № 127, яка набирає чинності з 13.01.2020 р.

ДПС опублікувала проект наказу Мінфіну про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН.

У проекті зазначеного Порядку прописано, зокрема:

- порядок подання письмових пояснень та копій документів, необхідних для розблокування податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН;

- 365-денний термін для подачі "разблокіровочних" документів;

- підстави для прийняття комісією регіонального рівня рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН;

- 5-денний термін для прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН;

- порядок реєстрації заблокованих податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН.

Зауваження та пропозиції щодо проекту наказу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього оголошення за наступними адресами:

- Державна податкова служба України: 04655, МПС, м Київ - 53, Львівська площа, 8, e-mail: monitoringcentr@sfs.gov.ua;

- Міністерство фінансів України, 01008, м.Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, e-mail: infomf@minfin.gov.ua;

- Державна регуляторна служба України: 01011, г. Киев, ул. Арсенальна, д. 9/11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

Джерело: повідомлення на веб-сайті ДПСУ

ДПС роз'яснила, на яку дату визначається сума податкового боргу для зарахування від'ємного значення в його зменшення у податковій звітності з ПДВ.

Платник ПДВ має право зарахувати суму від'ємного значення ПДВ, що склалася за результатами податкової звітності, в зменшення суми податкового боргу з податку, що виник у попередніх звітних (податкових) періодах і враховувався в інтегрованої картці платника станом на перше число місяця, в якому було подано таку декларацію.

Причому таке зарахування можливе лише в частині, що не перевищує реєстраційну суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації.

 Джерело: роз'яснення ДПС в категорії 101.25 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua)

Звільнення працівника, якого визнано непрацездатним: застереження для роботодавця

Відповідно до п. 2 частини першої статті 40 КЗпП «Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу» трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом, зокрема, у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи.

Згідно з частиною шостою ст. 24 КЗпП забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я. Але про таку невідповідність не могло бути відомо на час укладання трудового договору — протипоказання стану здоров'я виявлені після його укладення.

Факт установлення працівникові групи інвалідності не може слугувати підставою для звільнення працівника з ініціативи власника чи вповноваженого ним органу за пунктом 2 частини першої ст. 40 КЗпП.

Звільнення з підстав, зазначених, зокрема, у п. 2 частини першої ст. 40 КЗпП, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу (частина друга ст. 40 КЗпП).

У той же час частиною четвертою ст. 40 КЗпП визначено, що не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 частини першої цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці.

Згідно з пунктом 2.27 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58 днем звільнення вважається останній день роботи.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП (ст. 47 КЗпП).

Статтею 116 КЗпП передбачено: при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

З огляду на викладене останнім днем роботи є не останній день періоду тимчасової непрацездатності, а день розірвання трудового договору.

Оскільки працівник перебуває з роботодавцем у трудових відносинах, останній день його роботи має бути оплачений згідно з умовами трудового або колективного договору.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 44 КЗпП при припиненні трудового договору з підстав, зазначених, зокрема, у п. 2 частини першої ст. 40 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Первинним документом з обліку використання робочого часу, розрахунку з працівниками по заробітній платі, отримання даних про відпрацьований час чи відпустки є табель обліку використання робочого часу (форма № П-5), затверджений наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. № 489.

Згідно з приміткою 2 до табеля ця форма має рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, потрібних для заповнення форм державних статистичних спостережень. Якщо треба, форму можна доповнити іншими показниками, потрібними для обліку на підприємстві.

/Лист Мінсоцполітики від 09.10.2019 р. № 1463/0/206-19/

        

 

  Новини на 31 жовтня 2019 року.     

Среди ключевых изменений относительно ответственности налогоплательщиков, которые содержит законопроект № 1210 от 30.08.2019 г. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", выделим следующие:

  • определят перечень случаев, когда лицо будет нести финансовую ответственность за совершение налогового правонарушения независимо от наличия вины;
  • определят обстоятельства, освобождающие от финансовой ответственности за совершение налоговых правонарушений или смягчающие ответственность;
  • в четыре раза вырастет большинство штрафов, предусмотренных НКУ;
  • установят штрафы до 2 млн грн за нарушение правил учета, производства и оборота горючего на акцизных складах;
  • оформление документов без регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов повлечет за собой штраф в размере 680 грн;
  • штраф за нарушение порядка представления информации о доходах физических лицах вырастет с 510 грн до 2040 грн.

Источник: законопроект № 1210 от 30.08.2019 г. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве"

  Новини на 29 жовтня 2019 року.

Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15,5% річних із 25 жовтня 2019 року. Про це заявили на прес-брифінгу. Мова йде про рішення Правління НБУ від 24.10.2019 р. № 797-рш.

Прогнозний сценарій НБУ передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% на кінець 2021 року за умови стійкого зниження інфляції до цілі 5%.

Нагадаємо: з 06.09.2019 р. до 24.10.2019 р. облікова ставка складала 16,5%.

Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15,5% річних із 25 жовтня 2019 року. Про це заявили на прес-брифінгу. Мова йде про рішення Правління НБУ від 24.10.2019 р. № 797-рш.

 

Прогнозний сценарій НБУ передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% на кінець 2021 року за умови стійкого зниження інфляції до цілі 5%.

 

Нагадаємо: з 06.09.2019 р. до 24.10.2019 р. облікова ставка складала 16,5%.


г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф.304Тел.: 044 285-41-41, 093 154-63-07
097 129-57-51, 050 368-45-92
050 470-23-80

                            Аудиторская фирма "Ника Аудит"                                   ucozdon.at.ua