Рада вже 14.11.2019 р прийняла в цілому Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Йдеться про законопроект № 2000, який ще вчора 13.11.2019 р пропрацювали в бюджетному комітеті Ради.

Тому в 2020 році прожитковий мінімум становитиме:

- на одну особу в розрахунку на місяць: з 1 січня - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень;

- для основних соціальних і демографічних груп населення:

а) дітей у віці до 6 років: з 1 січня - 1779 гривень, з 1 липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня;

б) дітей у віці від 6 до 18 років: з 1 січня - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 грівеьн, з 1 грудня - 2395 гривень;

в) працездатних осіб: з 1 січня - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;

г) осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - тисячу шістсот тридцять вісім гривень, з 1 липня - 1712 закарпатцям гривень, з 1 грудня - 1769 гривень.

Розміри мінімальної зарплати в 2020 році:

- в місячному розмірі: з 1 січня - 4723 гривні;

-в погодинному розмірі: з 1 січня - 28,31 гривні.

Також в 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям в процентному співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

- для працездатних осіб - 25%;

- для дітей: з 1 січня - 85%, з 1 липня -130%;

- для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100%.

Поки показники прожиткового мінімуму для працездатних осіб і мінімальної зарплати продовжують формувати багато довідкових показників, серед яких сума добових, ПСП, обмеження лікарняних і т.д.

Нова форма платіжного доручення – із 13 січня

НБУ оновлює вимоги, за якими заповнюють реквізити розрахункових документів. Про це заявили в НБУ.

У розрахункових документах на переказ коштів буде виключено реквізит "Код банку", оскільки міжнародний номер банківського рахунка IBAN вже містить у собі цю інформацію. Це дозволить уникнути дублювання реквізитів.

Також маємо й оновлену форму платіжного доручення, в якому відсутній реквізит "Код банку" та збільшено поле для номеру рахунку. Маємо й нові указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів.

Крім того передбачено, що чекодавець подає до банку-емітента платіжне доручення на переказ коштів на аналітичний рахунок “Розрахунки чеками” (фізособа має право вносити суму готівкою) та заяву про видачу чекової книжки (чека). Форму заяви про видачу чекової книжки (чека) установлюють внутрішніми правилами банку. Також оформлюють та отримують чекову книжку (чек) згідно з внутрішніми правилами банку. Не дозволено вносити до чекувиправлень та використовувати замість підпису факсиміле.

Банки України матимуть право до 31.12.2020 р. приймати до виконання розрахункові чеки, у бланках яких зазначено реквізит "Код банку", тобто за попередньою формою.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління НБУ від 06.11.2019 р. № 127, яка набирає чинності з 13.01.2020 р.

ДПС опублікувала проект наказу Мінфіну про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН.

У проекті зазначеного Порядку прописано, зокрема:

- порядок подання письмових пояснень та копій документів, необхідних для розблокування податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН;

- 365-денний термін для подачі "разблокіровочних" документів;

- підстави для прийняття комісією регіонального рівня рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН;

- 5-денний термін для прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН;

- порядок реєстрації заблокованих податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН.

Зауваження та пропозиції щодо проекту наказу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього оголошення за наступними адресами:

- Державна податкова служба України: 04655, МПС, м Київ - 53, Львівська площа, 8, e-mail: monitoringcentr@sfs.gov.ua;

- Міністерство фінансів України, 01008, м.Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, e-mail: infomf@minfin.gov.ua;

- Державна регуляторна служба України: 01011, г. Киев, ул. Арсенальна, д. 9/11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

Джерело: повідомлення на веб-сайті ДПСУ

ДПС роз'яснила, на яку дату визначається сума податкового боргу для зарахування від'ємного значення в його зменшення у податковій звітності з ПДВ.

Платник ПДВ має право зарахувати суму від'ємного значення ПДВ, що склалася за результатами податкової звітності, в зменшення суми податкового боргу з податку, що виник у попередніх звітних (податкових) періодах і враховувався в інтегрованої картці платника станом на перше число місяця, в якому було подано таку декларацію.

Причому таке зарахування можливе лише в частині, що не перевищує реєстраційну суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації.

 Джерело: роз'яснення ДПС в категорії 101.25 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua)

Звільнення працівника, якого визнано непрацездатним: застереження для роботодавця

Відповідно до п. 2 частини першої статті 40 КЗпП «Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу» трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом, зокрема, у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи.

Згідно з частиною шостою ст. 24 КЗпП забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я. Але про таку невідповідність не могло бути відомо на час укладання трудового договору — протипоказання стану здоров'я виявлені після його укладення.

Факт установлення працівникові групи інвалідності не може слугувати підставою для звільнення працівника з ініціативи власника чи вповноваженого ним органу за пунктом 2 частини першої ст. 40 КЗпП.

Звільнення з підстав, зазначених, зокрема, у п. 2 частини першої ст. 40 КЗпП, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу (частина друга ст. 40 КЗпП).

У той же час частиною четвертою ст. 40 КЗпП визначено, що не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 частини першої цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці.

Згідно з пунктом 2.27 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58 днем звільнення вважається останній день роботи.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП (ст. 47 КЗпП).

Статтею 116 КЗпП передбачено: при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

З огляду на викладене останнім днем роботи є не останній день періоду тимчасової непрацездатності, а день розірвання трудового договору.

Оскільки працівник перебуває з роботодавцем у трудових відносинах, останній день його роботи має бути оплачений згідно з умовами трудового або колективного договору.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 44 КЗпП при припиненні трудового договору з підстав, зазначених, зокрема, у п. 2 частини першої ст. 40 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Первинним документом з обліку використання робочого часу, розрахунку з працівниками по заробітній платі, отримання даних про відпрацьований час чи відпустки є табель обліку використання робочого часу (форма № П-5), затверджений наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. № 489.

Згідно з приміткою 2 до табеля ця форма має рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, потрібних для заповнення форм державних статистичних спостережень. Якщо треба, форму можна доповнити іншими показниками, потрібними для обліку на підприємстві.

/Лист Мінсоцполітики від 09.10.2019 р. № 1463/0/206-19/

        

 

  Новини на 31 жовтня 2019 року.     

Среди ключевых изменений относительно ответственности налогоплательщиков, которые содержит законопроект № 1210 от 30.08.2019 г. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", выделим следующие:

  • определят перечень случаев, когда лицо будет нести финансовую ответственность за совершение налогового правонарушения независимо от наличия вины;
  • определят обстоятельства, освобождающие от финансовой ответственности за совершение налоговых правонарушений или смягчающие ответственность;
  • в четыре раза вырастет большинство штрафов, предусмотренных НКУ;
  • установят штрафы до 2 млн грн за нарушение правил учета, производства и оборота горючего на акцизных складах;
  • оформление документов без регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов повлечет за собой штраф в размере 680 грн;
  • штраф за нарушение порядка представления информации о доходах физических лицах вырастет с 510 грн до 2040 грн.

Источник: законопроект № 1210 от 30.08.2019 г. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве"

  Новини на 29 жовтня 2019 року.

Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15,5% річних із 25 жовтня 2019 року. Про це заявили на прес-брифінгу. Мова йде про рішення Правління НБУ від 24.10.2019 р. № 797-рш.

Прогнозний сценарій НБУ передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% на кінець 2021 року за умови стійкого зниження інфляції до цілі 5%.

Нагадаємо: з 06.09.2019 р. до 24.10.2019 р. облікова ставка складала 16,5%.

Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15,5% річних із 25 жовтня 2019 року. Про це заявили на прес-брифінгу. Мова йде про рішення Правління НБУ від 24.10.2019 р. № 797-рш.

 

Прогнозний сценарій НБУ передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% на кінець 2021 року за умови стійкого зниження інфляції до цілі 5%.

 

Нагадаємо: з 06.09.2019 р. до 24.10.2019 р. облікова ставка складала 16,5%.


г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф.304Тел.: 044 285-41-41, 093 154-63-07
097 129-57-51, 050 368-45-92
050 470-23-80

                            Аудиторская фирма "Ника Аудит"                                   ucozdon.at.ua