АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

 

  • Проведення обов'язкових і ініціативних аудиторських перевірок фінансової звітності підприємств всіх форм власності та організаційно-правових форм

Потреба в аудиторських послугах пов'язана з необхідністю отримання інформації усіма потенційними користувачами - інвесторами, акціонерами, працівниками. Ці особи зацікавлені в отриманні достовірних даних про фінансовий стан підприємства, результати його господарської діяльності, ефективності управління і ступеня відповідальності керівників. Фахівці-аудитори висловлять об'єктивну думку про достовірність фінансової звітності та її відповідність встановленим нормам. Головні вимоги, що пред'являються до них - незалежність і компетентність, професіоналізм і бездоганна репутація.

  • Аудиторський супровід

Щомісячна перевірка, яка проводиться з метою своєчасного виявлення та виправлення помилок в бухгалтерському та податковому обліку.

  • Експрес-аудит

Перевірка для визначення поточного стану звітності про фінансово-господарської діяльності підприємства та можливих наслідків податкової перевірки.

  • Податковий аудит

Перевірка обчислення податків на предмет відповідності чинному законодавству.

  • Абонентське бухгалтерське обслуговування

Комплекс дій, пов'язаних з налагодженням, веденням бухгалтерського та податкового обліку суб'єкта підприємницької діяльності відповідно до вимог чинного законодавства, встановлених правил і нормативів, підготовкою та здачею звітності, оптимізацією оподаткування.

  • Компіляція (трансформація) фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСФЗ)

Керівництво підприємств стикається з тим, що фінансова звітність на основі українських стандартів не дозволяє показати інвесторам реальну картину фінансового стану. Тому важливо трансформувати фінансову звітність підприємства для отримання адекватної і достовірної інформації, виходячи з якої потенційні інвестори можуть реально оцінювати роботу підприємства і приймати зважені рішення.
Паралельно з проведенням трансформації фінансової звітності даються рекомендації по розробці основних положень бухгалтерського обліку підприємства та рекомендації, що стосуються всіх сфер його діяльності. Це значно спрощує завдання керівництва, відповідального за облікову політику підприємства при переході на МСФЗ.

 

  • Підготовка пакету документів для реєстрації випуску цінних паперів
  • Підготовка і здача звіту про діяльність емітента в НКЦПФР
  • Підготовка документів для реєстрації і ліквідації підприємств

 

 

 

 

 


г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф.304Тел.: 044 285-41-41, 093 154-63-07
097 129-57-51, 050 368-45-92
050 470-23-80

                            Аудиторская фирма "Ника Аудит"                                   ucozdon.at.ua